لیست ازمایشگاههای معتمد
فهرست آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست دراستان فارس
ردیف نام آزمایشگاه وضعیت نشانی فاکتورهای قابل سنجش
 
1
 
شرکت مهندسی ایمن کیا صنعت
 
تمدیدشده تا تاریخ 20/9/95
 
شیراز خیابان فلسطین خیابان معدل غربی-پلاک 216 واحد 1
تلفکس:071-32307435-32357158
 
شیمی:
BOD,COD,TSS,PH,SS,TDS
نیترات آمونیاک-فسفات-چربی و روغن-فنل- دترجنت کلر آزاد- قلیاییت کل (کربنات ها و بیکربنات ها) کدورت- سولفات و نیتریت سختی کل-کلسیم منیزیم- سدیم پتاسیم رنگ فلوراید سیانید- سولفید- سولفیت دما
فلزات سنگین:
در نمونه های محلول و جامد  ZN,CR,NI,FE,MN
بیولوژی:
توتال کلیفرم فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس استئارو ترموفیلوس
خاک:
 درصد اشباع مواد آلی- بافت خاک کلراید- کلسیم- منیزیم- سدیم- پتاسیم- EC
هوا ثابت:
ذرات خروجی دود کش- NO2-NO- CO2-CO- O3-SO2-NOX-H2S-CXHY
هواسیار:
CO-NO-NO2-SO2-O3-PM2.5-PM10
سنجش آلودگی وسایط نقلیه موتوری :
تیرگی خودرو- NO-CO2-CO-HC
صدا و امواج:
UV- leq  (30 min)- Leq،Lmax،Lmin
 
 
 
 
 
 
2
 
 
مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر
 
 
 
تمدید شده تا 21/9/94
 
1-  شیراز خیابان حر کوچه 1 پلاک 5 
2- شیراز- بلوار آزادی- روبروی پارک شهر کوچه 21
تلفن: 32250657-071 -32251579-071
32275710 و32275711-071
دورنگار:32251579
 
 
NO3,NO2,NH3,TH,ALK,CL,Na,K, SO4,BODو چربی و روغن
COD ,PH,TSS ,TDS,DO و کلسیم و منیزیوم وهدایت الکتریکی,فرمالدهید,سیانید,سولفید,فلوراید,دترجنت,کدورت,
فلزات:سرب,کروم,مس,روی,نیکل,ارسنیک,آلومینیوم, منگنز
خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع،بافت خاک، پتاسیم، منیزیوم، سدیم، چگالی ذرات،PH,TNV,EC,
بیولوژی: فکال و توتال کلیفرم, باسیلوس سوبتیلس و استئاروترموفیلوس
 
 
 
 
3
 
آزمایشگاه آرا زیست پارسیان مهر
(شرکت مهندسین مشاورآبزی پرور)
 
تمدیدشده تا تاریخ 20/9/95
 
شیراز فلکه اطلسی روبروی هتل اطلس-کوچه 3-پلاک 11 تلفاکس: 32271456-32271458
 
NO3 ,No2, PO4, NH3, TH, ALK, CL ,SO4, EC ,BOD, COD,TSS,TDS,PH  وکربناتها و بی کربناتها, کلسیم و منیزیوم،سولفات، کلراید سدیم و پتاسیوم، کدورت، دما ، چربی و روغن، اکسیژن محلول، سولفید
T.coli form,F.coliform، با سیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس
بخش خاک: درصد رطوبت. درصد رطوبت اشباع , PH, چگالی ذرات, افت حرارتی, بافت خاک, کلراید, منیزیوم و کلسیم، بی کربنات ، سولفات،سدیم در عصاره اشباع ، EC. مواد آلی., ,بخش شیمی: شوری-دترجنت
 
 
4
 
 
شرکت زاگرس آب شناس فارس
 
 
تمدید شده تا 31/1/97
 
 
شیراز بلوار ارم ساختمان سازمان آب منطقه ای  تلفاکس: 32251229 - 32251031
 
PO4,NO3 ,PH, BOD, COD, ,TDS, CL, Cu, ZnوTSS,EC.,DO، قلیاییت کل(کربناتها و بی کربناتها)، سولفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، نیتریت، آمونیاک، کدورت، چربی و روغن، نیترات و فسفات و کلراید
فلزات: مس،روی، مولیبدن، آلومینیوم،منگنز، نیکل، آهن، کادمیم
,T.coliform ,F.coliform
بخش خاک: درصد رطوبت. درصد رطوبت اشباع , PH, چگالی ذرات, افت حرارتی, بافت خاک, کلراید, منیزیوم و کلسیم در عصاره اشباع
 
 
5
 
 
 
شرکت آب و فاضلاب شیراز
 
تمدید شده تا تاریخ 16/4/96
 
شیراز, خیابان ملاصدرا, خیابان شهید نمازی, حوزه معاونت بهره برداری آب و فاضلاب شیراز  تلفاکس: 36471965
 
NO3 ,NO2, NH3 ,TH, ALK ,EC ,CL ,Na, K ,PH, BOD,DO, COD,TSS,TDS ا, کلسیم و منیزیوم, کدورت, دترجنت, سولفات, فسفات, کادمیوم, سرب, روی و مس
T.coliform ,F.coliform
 
6
 
ایمن طب زاگرس صدور 8/9/93
اعتبار8/9/95
فارس- شیراز - شهرک استقلال - خیابان تلاش- کوچه4 پلاک 38- طبق دوم - کد پستی 57379-71898  تلفن :36202387 CO,CO2,O2، ,NO2,NO,NOx  Leq 30
 
 
بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 18037
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53813477 تعداد بازديد زيرپورتال: 1162096 اين زيرپورتال امروز: 691 سایت در امروز: 13158 اين صفحه امروز: 12