بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 7822543
تعداد بازديد زيرپورتال: 324178
اين زيرپورتال امروز: 622
تعداد بازديد اين صفحه: 6576
در امروز: 29320
اين صفحه امروز: 9
زمان عقربه اي
چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393

 
ليست ازمايشگاههاي معتمد

ليست آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست دراستان فارس
 
 
نام آزمايشگاه
وضعيت
نشاني
فاكتورهاي قابل سنجش
تلفن
1
شركت مهندسي ايمن كيا صنعت
تمديدشده تا تاريخ 11/8/92
شيراز خيابان فلسطين –خيابان معدل غربي-پلاك 216 واحد 1
 
گازهاي خروجي دودكش :ذرات معلق NOx , So2 ,CxHy ,O2 ,CO2 ,CO, NO ,NO2- هواي محيط: ذرات معلق،,CO So2 ,NO ,NO2 گازهاي خروجي از اگزوزحودرو: ,CO2 ,CO HC,NO- صدا: leq (30 min)
تلفكس:0711-2307435-2357158
2
شركت آبفا روستايي استان فارس
تمديدشده تا تاريخ 11/8/92
شيراز بلوار جمهوري جنب ساختمان كريم خان
 
EC, PH   
تلفن: 419-2290415 و د.رنگار: 2289019
3
شركت آب و فاضلاب مرودشت
 
تمديدشده تا تاريخ 11/8/92
مرودشت ميدان معلم نبش خيابان انديشه جنب اداره گاز  
 
 
NO3 ,NO2, NH3 ,TH, ALK ,EC ,CL ,Na, K ,PH وكربناتها و بي كربناتها, كلسيم و منيزيوم
T.coliform ,F.coliform
تلفن: 3-3344601-0728
دورنگار: 3344606-0728
4
مجتمع آزمايشگاهي پرهام گستر
تمديد شده تا 14/10/91
1-شيراز خيابان حر كوچه 1 پلاك 5
 
2- شيراز- بلوار آزادي- روبروي پارك شهر – كوچه 21
 
NO3,NO2,NH3,TH,ALK,CL,Na,K, SO4,BODو چربي و روغن
COD ,PH,TSS ,TDS,Do و كلسيم و منيزيوموهدايت الكتريكي,فرمالدءيد,سيانيد,سولفيد,فلورايد,دترجنت,كدورت,
فلزات:سرب,كروم,مس,روي,نيكل,ارسنيك,آلومينيوم, منگنز
بيژولوژي: فكال و توتال كليفرم, باسيلوس سوبتيلس و استئارنترموفيلوس
تلفن: 2250657-0711
2251579-0711
2275710و2275711-0711
دورنگار:2251579
5
آزمايشگاه آرا زيست پارسيان مهر
(شركت مهندسين مشاورآبزي پرور)
تمديدشده تا تاريخ 11/8/92
شيراز فلكه اطلسي روبروي هتل اطلس-كوچه 3-پلاك 11
 
NO3 ,No2, PO4, NH3, TH, ALK, CL ,SO4, EC ,BOD, COD,TSS,TDS,PH وكربناتها و بي كربناتها, كلسيم و منيزيوم
T.coli form,F.coliform در بخش خاك: كلرايد. كلسيم.و پتاسيم در عصاره اشباع. مواد آلي., ,درصد اشباع
 
تلفاكس: 2271456-2271458
6
آزمايشگاه دانشكده بهداشت
تمديدشده تا تاريخ 11/8/92
شيراز- كوي زهرا پائين‌تر از آموزش ضمن خدمت، دانشكده بهداشت
PH ,Cl , COD , Ni
T.coli form,F.coliform
تلفن:8-7251001
دورنگار: 7260225
7
شركت زاگرس آب شناس فارس
تمديد شده تا 22/12/94
شيراز بلوار ارم ساختمان سازمان آب منطقه اي
 
PO4,NO3 ,PH, BOD, COD, ,TDS, CL, Cu, Zn
,T.coliform ,F.coliform بخش خاك: درصد رطوبت. درصد رطوبت اشباع , PH, چگالي ذرات, افت حرارتي, بافت خاك, كلرايد, منيزيوم و كلسيم در عصاره اشباع
تلفاكس: 2250009
2251031
8
شركت زيست انديش
تمديدشده تا تاريخ 11/8/92
شيراز. بلوار قدوسي غربي. جنب هتل رستوران سرير. مجتمع مهندسين
گازهاي خروجي از دودكش:CO2,SO2,O2,NOX,NO2,NO
تلفن: 09177100521
فاكس: 2251161-2251776
9
آزمايشگاه كنكاوان
تمديد شده تا تاريخ 14/2/92
شيراز- بالاتر از دروازه قرآن- جنب يگان ويژه
سولفات,كلرايد, قليائيت كل, EC, TDS,COD,
تلفن:2426541وفاكس:2426543
10
شركت آب و فاضلاب شيراز
تمديد شده تا تاريخ 8/11/93
شيراز, خيابان ملاصدرا, خيابان شهيد نمازي, حوزه معاونت بهره برداري آب و فاضلاب شيراز
 
NO3 ,NO2, NH3 ,TH, ALK ,EC ,CL ,Na, K ,PH, BOD,DO, COD,TSS,TDS ا, كلسيم و منيزيوم, كدورت, دترجنت, سولفات, فسفات, كادميوم, سرب, روي و مس
T.coliform ,F.coliform
تلفاكس: 6471965
11
آزمايشگاه فني و مكانيك خاك فارس
تمديد شده تا تاريخ 8/11/93
شيراز- خيابان قرآن- روبروي باغ ملي
EC ,CL ,PH
تلفاكس:2281961
2288118
2288115
12
مركز معاينه فني خودروهاي سبك و سنگين راهبران امين لارستان
تمديد شده تا تاريخ 10/2/94
لار- شهر جديد- 30 متري فرمانداري- انتهاي بلوك 3 جنب چايخانه كوثر
سنجش وسائط نقليه موتوري: CO,HC,CO2
تلفن:2252938-0781
فاكس:2252877-0781
13
مركز معاينه فني خودروهاي سبك طاهابار
تمديد شده تا تاريخ 10/2/94
ني ريز- بلوار امام رضا- شهرك حمل و نقل كالا 
سنجش وسائط نقليه موتوري: CO,HC,CO2
تلفن:09177302755و09177322051
 
14
مركز معاينه فني خودروهاي سبك و سنگين شركت تعاوني حمل و نقل كاميونداران خودراننده كازرون 
تمديد شده تا تاريخ 10/2/94
كازرون- جاده بوشهر- كيلومتر 7 بعد از دانشگاه ازاد اسلامي 
سنجش وسائط نقليه موتوري: CO,HC,CO2
تلفن:2242539-0721
فاكس:2242537-0721
15
مركز معاينه فني خودروهاي سبك فسا
تمديد شده تا تاريخ 10/2/94
فسا-بلوار سرداران- كيلومتر يك جاده شيراز- روبروي شهرك طالقاني 
سنجش وسائط نقليه موتوري: CO,HC
تلفن:3341062-0731
فاكس:3341063-0731
16
مركز معاينه فني خودروهاي سبك سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز(شماره 1) 
تمديد شده تا تاريخ 10/2/94
شيراز- خيابان هدايت- پاركينگ طبقاتي- طبقه چهارم- سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز 
سنجش وسائط نقليه موتوري: CO,HC,CO2
تلفن:2304268و2304258-0711
فاكس:2305855-0711
17
مركز معاينه فني خودروهاي سبك سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز(شماره 2)
تمديد شده تا تاريخ 10/2/94
شيراز- خيابان هدايت- پاركينگ طبقاتي- طبقه چهارم- سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز 
سنجش وسائط نقليه موتوري: CO,HC,CO2
تلفن:2304268و2304258-0711
فاكس:2305855-0711
18
آزمايشگاه شهرك صنعتي بزرگ شيراز
21/9/94
شيراز-بلوار زند,روبروي دانشكده پزشكي, صندوق پستي 1118-71365
,PH, Ec, COD,TSS,TDSسختي كل, كلسيم و منيزيوم, قليائيت كل و كلرايد
تلفن:2333199-0711
نمابر:2307081-0711
 
 
 
 
 ارتباط با ما | آمار بازديدكنندگان | انتقادات و پيشنهادات | نقشه سايت | ساختار سازمان | پست الكترونيك | محيط زيست استانها | خانه خبر | معرفي سازمان

:: تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد ::

   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |


Powered By Sigma ITID.