1396/7/15 شنبه شکارچی شاهین به دام افتاد به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس یک بهله شاهین از متخلفین کشف و ضبط گردید.
رییس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در این رابطه گفت:در حین بازرسی در محور شیراز-قایمیه یک بهله شاهین که گونه ای حمایت شده است کشف و ضبط گردید و متخلفین جهت انجام مراحل قضایی بازداشت شدند.
گفتنی است شاهین در ضمیمه یک کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه های در معرض انقراض (CITES)  قرار دارد .در ایران نیز جزء پرندگان در معرض خطر انقراض معرفی شده و دارای ارزش حفاظتی است.
بر اساس قانون و مصوبه شورای عالی محیط زیست میزان مطالبه ضرر و زیان یک بهله شاهین ششصد میلیون ریال می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ