1396/7/16 يكشنبه شکارچیان به پرداخت هشتاد و هشت میلیون تومان جریمه محکوم شدند.   
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس دو متخلف اهل فراشبند که پرنده و پازن شکار کرده بودند به پرداخت هشتاد و هشت میلیون تومان جریمه محکوم شدند.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در این رابطه گفت:طی تعقیب و گریز این متخلفین در منطقه شکار ممنوع دالان فراشبند با همکاری نیروی انتظامی این متخلفین دستگیر می شوند و پس از بررسی های قضایی محرز شد که این دو متخلف طی چند مرحله شکار ،پنج راس کل  و تعداد یکصد و نود قطعه کبک و تیهو را شکار کرده بودند.
مهندس مرادی افزود:شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فراشبند این متخلفین را با در نظر گرفتن مصوبه شماره 380 شورای عالی حفاظت محیط زیست مورخ 31/4/94 بدین شرح که خسارت ناشی از شکار هر راس کل   را یکصد میلیون ریال و خسارت ناشی از هر قطعه کبک و تیهو را دو میلیون ریال تعیین نموده به پرداخت هشتاد و هشت میلیون تومان جریمه محکوم کرد
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ