سایت برمشور

سایت برمشور2

سایت برمشور 3

سایت برمشور 4

برمشور 5

سایت برمشور 6
1396/9/13 دوشنبه بازدید مسئولان وکارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست فارس به همراه جمعی از آموزشگران داوطلب مدارس جامع محیط زست از سایت پسماند شهرداری شیراز

به  مناسبت گرامیداشت هفته جهانی خاک و در راستای برنامه های پیش بینی شده برای این ایام ، در روز یکشنبه  12/9/96 با شعار:خاک،محیط زیست ، جمعی از آموزشگران داوطلب مدارس جامع محیط زیست در معیت معاونت وکارشناسان بخش پایش و مسئولان و کارشناسان ادارات روابط عمومی ، آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست واداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز از سایت دفن پسماند شهرداری شیراز واقع در منطقه برمشور علیا بازدید نمودند. این اقدام در راستای افزایش توان علمی همراه با مشاهدات میدانی این آموزشگران  جهت نیل به هدف کاهش تولید پسماند و نهایتا کاهش آلودگی خاک صورت گرفت.لازم به ذکر است شهر شیراز از نخستین کلان شهرهای شاخص کشور در امر مدیریت اصولی و بهینه پسماند می باشد .                            

سایت پسماند شهرداری شیراز در 10 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و در محور شیراز-سروستان در منطقه برمشور علیا قرار دارد، روزانه حدود یکهزار و یکصد تن انواع پسماند شهرهای شیراز، صدرا و تعدادی از روستاهای بخش مرکزی به این مکان منتقل می گردد.مساحت کل سایت 5000هکتار بوده و یک کارخانه بازیافت وپردازش پسماند با دو خط فعال ، واحد تولید ورمی کمپوست  و نیروگاه بیوگاز از جمله بخش های سایت در کنار ترانشـــــــه دفن نهایی پسماندهای عادی و عفونی به صــورت مجزا می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ