دادگاه
1396/10/13 چهارشنبه کاشت درخت و تهيه بنر بخشي از مجازات يک متهم

 

متخلفي که اقدام به تخريب و تصرف بخشي از اراضي ملي پناهگاه حيات وحش بختگان نموده بود  به تحمل يك سال حبس تعزيري محکوم شد.

 

به گفته مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس  همچنين اين متخلف به پرداخت جزاي نقدي به ميزان سي و پنج ميليون ريال و رفع تصرف و تبديل اراضي به حالت اوليه محکوم شد.  

سعيد محمودي مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس  ،نگاه مثبت   دادرس دادگاه کيفري شهرستان استهبان  در راستاي احياي محيط زيست و تغيير در نگرش محکومين را ارزشمند و قابل تقدير دانست و افزود: همجنين اين دادگاه در اقدامي  با  صدور راي آموزشي  ،متهم را به  تهيه و كاشت پنجاه اصله درخت بلوط در منطقه تخريب شده و حفاظت از آن به مدت يك سال وتهيه ده عدد بنر با موضوع حفظ و حمايت از محيط زيست و اراضي ملي و نصب آن در منطقه خير و خانه كت محکوم کرد  ،که صدور اين راي زيست محيطي قابل تقدير است.

شايان ذکر است  دو متخلف که در فسا اقدام به شکار يک راس پازن وحشي نموده بودند بنا به راي  دادگاه کيفري اين شهرستان هرکدام به تحمل  يکسال حبس تعزيري محکوم شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ