کارگروه 7
1396/10/17 يكشنبه براي داشتن هوايي پاک مشارکت مردم جامعه کاملا ضروري است

دکتر سعيد محمودي مدير کل  حفاظت محيط زيست فارس در آستانه فرا رسيدن 29 ديماه روز  هواي پاک  ،مهمترين هدف از نامگذاري روز هواي پاک را آگاه سازي و جلب افکار عمومي در جهت بهسازي محيط زيست وجلوگيري از آلوده سازي بيشتر هوا بعنوان اصلي ترين عنصر حيات و يک وظيفه شرعي و تکليف انساني اعلام نمود.

 مدير کل  حفاظت محيط زيست فارس  از شهروندان درخواست نمود در هفته  هواي پاک عزم و همت بلند خود را براي کاهش آلودگي هوا به نمايش گذاشته و با استفاده کمتر از وسائل نقليه شخصي و ياحذف تردد هاي غير ضروري و بويژه رفع نقايص فني و عيوب وسايط نقليه موتوري خود و يا از هر طريق ممکن و عملي ديگر در هفته هواي پاک ما را   ياري رسانند تا در آن هفته از هواي پاک تر برخوردار باشيم و به اين موضوع در ساير روزها نيز توجه کافي نماييم.

وي با بيان اين مطلب که آگاه سازي عمومي در زمينه عوامل آلاينده محيط زيست موثرترين راهکار براي مقابله و پيشگيري با آلودگي هاي زيست محيطي است.اظهار داشت: در حال حاضر مشکلات عديده اي در بحث آلودگي هوا شامل روند رو به افزايش تعداد خودروها, افزايش مصرف سوخت, تمايل به استفاده از خودروهاي شخصي و ايجاد ترافيک هاي سنگين شهري و بين شهري همچنين استفاده از خودروهاي فرسوده و نيم فرسوده و ماشينهايي که نقايص فني دارند و .... وجود دارد که هرچند محيط زيست برنامه هاي متعددي در خصوص کاهش آلودگي هوا ازجمله خروج تدريجي خودروهاي فرسوده, انژکتوري کردن خودروهاي کاربراتوري, راه اندازي مراکز معاينه فني خودروها و تست اجباري خروجي خودروها و اجراي طرح جامع کاهش آلودگي هوا و ... را پي گيري و يا در دست اقدام دارد اما قطعا ما زماني قادر به حل آلودگي هوا خواهيم بود که تک تک مردم به مشکل حاد آلودگي هوا توجه کافي نمايند و نه تنها به وظايف و تکاليف زيست محيطي فردي خود در حل اين معضل آگاه بوده و عمل نمايند بلکه در جهت انتقال اين ارزشها در سطح کلان جامعه و همچنين نهادينه کردن آن از سوي همه اقشار جامعه تلاشي جدي و دلسوزانه را در سرلوحه اقدامات خردمندانه خود قرار دهند.

سعيد محمودي تصريح نمود: نامگذاري روز هواي پاک به عنوان فرصت مناسب فرهنگ سازي براي آحاد مردم، با مشارکت نهادهاي خدمات رسان و متولي فرهنگ زيست محيطي در کنار سازمان هاي مردم نهاد، بسترساز حرکت به سوي محيطي پاک و هوايي عاري از هرگونه ناهنجاري و آلودگي خواهد بود. تلاش و مشارکت همگاني مردم و مسئولان براي کاهش آلودگي و اثرات مخرب زيست محيطي آلاينده هاي محيطي فقط با شعار ممکن نبوده و اين امر نيازمند عزم جدي در اين خصوص است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ