تشکل ها 1

تشکل ها 2

تشکل ها 3

تشکل ها 4

تشکل ها 6
1396/10/21 پنجشنبه نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با تشکل های زیست محیطی استان

صبح امروز دکتر محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در نشستی صمیمی با شرکت  نمایندگان34 تشکل زیست محیطی فعال در سطح استان ، حضور یافتند و با آنان درخصوص معضلات زیست محیطی استان به بحث و گفتگو پرداختند.  در این برنامه که در سالن جلسات اداره کل برگزار شد و بیش از 3 ساعت به طول انجامید ، نمایندگان سمن ها ضمن شرح اقدامات مهم انجام شده توسط تشکل خود ، به بیان مطالبات و انتظارات پرداختند. آقای عابدی دبیر شبکه سمن های زیست محیطی فارس با ذکر این نکته که تشکل های فارس از فعالترین سازمان های مردم نهاد در سطح کشور هستند و بیشترین جوایز در حوزه کار خود ، در سطح ملی دریافت نموده اند، عنوان کرد حرکت به سمت تخصصی شدن فعالیت ها و تشکیل چهار کارگروه از جمله اقدامات اساسی شبکه سمن های زیست محیطی فارس بوده که منجر به جلب بهتر مشارکت مردم و پیگیری و حل معضلات زیست محیطی به صورت تخصصی شده است. در ادامه دکتر محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس ، ضمن سپاس از حضور نمایندگان تشکل های زیست محیطی و تلاش های صورت گرفته توسط آنان ، با اشاره به پیشینه قوی فعالیت های داوطلبانه مردم در جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آن در دوران 8 سال دفاع مقدس به ظهور پیوست ، از جمله عرصه های مهم جهادی امروز را کمک به حل مشکل و بحران کم آبی دانستند. ایشان اهتمام به توسعه پایدار که در آن ضمن حفظ محیط زیست ، مسائل اجتماعی نیز لحاظ گردد و صنایع متناسب با ظرفیت اکولوژیک هر منطقه و در کاربری های متناسب و ارزیابی زیست محیطی شده مستقر شوند را مورد تأکید قرار دادند و افزودند نیاز به کمک سمن های زیست محیطی حتمی است و قدم به قدم در تصمیم گیری ها از نظرات این تشکل ها استفاده خواهد شد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ