1395/10/23 پنجشنبه شیوه نامه نصب و راه اندازی تجهیزات پایش لحظه ای جهت واحدهای صنعتی و غیر صنعتی مشمول الزامات نصب به استناد بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، نسخه ویرایش شده شیوه نامه نصب و راه اندازی تجهیزات پایش لحظه ای جهت واحدهای صنعتی و غیر صنعتی مشمول الزامات نصب این سیستم ها ؛جهت اجرای دقیق شیوه نامه
بشرح فایل های زیر می باشد :فایل 1 (بصورت PDFفایل اکروبات)

فایل 2 (بصورت فایل PDFفایل اکروبات )

استاندارد محل نصب تجهیزات پایش پیوسته و آنلاین منابع ثابت آلودگی هوا شیوه نامه پایش لحظه ای (بصورت فایل WORD)

فایل روشهای نمونه برداری (بصورت فایل EXCEL)

شیوه نامه پایش لحظه ای (بصورت فایل PDF)

 
فايلها
WriteBuffer.pdf 912.916 KB
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ