1396/2/26 سه‌شنبه فراخوان مسابقه عکاسی و فیلم کوتاه از تالاب ها با محورهای: خدمات، کارکردها، فرصت ها و تهدیدات تالاب  

مسابقه عکاسی و تهیه فیلم از تالاب ها می کوشد تصاویری بیانگر زیبایی ها، اهمیت و رابطه انسان با تالاب را خلق نموده و اشاعه دهد.

این مسابقه شش گروه موضوعی برای پذیرش تصاویر و فیلم کوتاه دارد:

معرفی تالاب و اهمیت های آن

معرفی تهدیدات تالاب و فرصت های ایجاد شده توسط آن

چشم انداز تالاب ها

تفریح و گردشگری

تنوع زیستی تالاب

رابطه انسان با تالاب )تامین غذا و معیشت ساکنین اطراف آن)صید ماهی، تولید صنایع دستی و ...(

آیین نامه:

شرکت در مسابقه برای کلیه افراد آزاد است.

عکس ها و کلیپ های ارسالی در این مسابقه می بایست توسط خود شخص تهیه شده باشد و طرح حفاظت از تالاب های ایران

دارای حق استفاده از عکس برای اهداف آموزشی و بدون محدودیت می باشد.

عکس های ارسالی بهتر است در فرمت JPEG و در ابعاد ایده آل 2000 * 6000 پیکسلی باشد با این وجود امکان ارسال

عکس ها با سایز کوچکتر نیز وجود دارد.

فیلمها و کلیپ های ارسالی می بایست در قالب mp4, mpeg و حداکثر 100 ثانیه باشد.

حجم عکس ها می بایست حداکثر 5,000KB (5MB) باشد.

دریافت آثار از طریق آدرس ایمیل مسابقه cepa.ciwp@gmail.com و تلگرام دفتر طرح به آدرس @CIWPaz و در

مهلت مقرر امکان پذیر است.

عکس ها و کلیپهای ارسالی می بایست مستند بوده و از هرگونه دستکاری که جنبه استنادی عکس را مخدوش می کند،

خودداری شود.

عکس ها و کلیپ های ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، قاب، تاریخ، واتر مارک، لوگو یا هرگونه نشانه های تصویری باشند.

آثار ارسالی نباید در مسابقه پیشین یا مسابقه های عکاسی دیگری شرکت کرده باشند.

تمامی آثار باید دارای شرح مختصر و اطلاعات مربوط به شخص)نام و نام خانوادگی، شماره تلفن(، مکان، زمان عکس برداری و

فیلمبرداری باشند.

مهلت ارسال آثار: 10 خرداد ماه 1396

آثار خود را به آدرس ایمیل cepa.ciwp@gmail.com ارسال بفرمایید.

آثار خود را به آدرس تلگرام @CIWPaz ارسال بفرمایید.

جوایز عکاسی:

نفر اول: سه میلیون ریال

نفر دوم: دو میلیون ریال

نفرسوم: یک میلیون ریال

جوایز فیلم کوتاه:

نفر اول: چهار میلیون ریال

نفر دوم: سه میلیون ریال

نفرسوم: دو میلیون ریال

نفر چهارم: یک میلیون ریال

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ