1396/10/4 دوشنبه فراخوان سیزدهمین دوره اعطاي جايزه ملي محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست خرداد ماه

Untitled-2 فراخوان سیزدهمین دوره اعطاي جايزه ملي محيط زيست

سازمان حفاظت محيط زيست

خرداد ماه 1397

بروز بحران‌هاي محيط‌زيستي در سال هاي اخير انسان را بر آن داشته تا با تكيه بر علم، فناوري، ظرفيت جوامع بومي و مشاركت مردمي در راستاي كاهش و رفع مسايل به‌وجود آمده گام بردارد. از اين رو انجام هر گونه اقدامي كه سبب افزايش آگاهي و ايجاد انگيزه براي حفظ محيط‌زيست شود بسيار مهم و موثر خواهد بود. در همين راستا و به سبب افزايش مشاركت همگاني در حفاظت از محيط‌زيست اين سازمان از سال 1379 اقدام به برگزاري جايزه ملي محيط زيست كرده و با استناد به ماده 46 آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست و مصوبه مورخ 23/10/1377 شورايعالي حفاظت محيط‌زيست از فعاليت‌هاي ارزنده افراد حقيقي و حقوقي حافظ محيط‌زيست قدرداني مي‌كند.

محورهاي مصوب براي دريافت جايزه ملي محيط‌زيست:

 1. ابداعات، اختراعات و طرح‌هاي بارز در جهت جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط‌زيست.
 2. خلاقيت‌ها و ابتكارات بارزي كه موجب كاهش موثر هزينه‌هاي جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط‌زيست شده، يا باعث سهولت كاربرد وسايل و امكانات براي كنترل آلودگي و تخريب در سطح وسيع مي‌شود.
 3. ارايه طرح‌ها و پروژه‌هاي كاربردي و قابل اجرا كه موجب نجات گونه‌هاي كمياب و در معرض خطر انقراض گياهان و جانوران و يا احياي يك زيستگاه ارزشمند درحال تخريب شده و از نابودي جوامع گياهي و جانوري جلوگيري نمايد.
 4. مطالعات و تحقيقات علمي ارزشمند و موثر در زمينه پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط‌زيست و يافتن شيوه‌هاي جديد و موثر براي حفظ محيط‌زيست.
 5. اعطاء كمك‌هاي قابل توجه و ايجاد امكانات موثر مادي و معنوي براي حفظ محيط‌زيست.
 6. ارايه خدمات ارزنده و فعاليت‌هاي برجسته و نتيجه بخش در مورد ارتقاء سطح دانش و بينش زيست‌محيطي جامعه و ترويج فرهنگ محيط‌زيستي در سطح وسيع و فراگير.
 7. فداكاري و از خودگذشتگي و تلاش بيش از حد انتظار به منظور جلوگيري از وقوع حوادث ناشي از بروز بحران‌هاي زيست محيطي و ممانعت از به خطر افتادن سلامت مردم در اين مواقع، يا جلوگيري از نابودي و تخريب اكوسيستم‌هاي ويژه و منابع طبيعي ارزشمند و گونه‌هاي جانوري و گياهي در معرض خطر قريب الوقوع.

مدارك لازم و مهلت ارسال:  

 • تکمیل فرم درخواست و خلاصه فعاليت انجام شده در يك صفحه.
 • شرح كامل فعاليت انجام شده.
 • مدارك، مستندات، عكس‌ها، نقشه‌ها، و يا ساير اسنادي كه در راستاي انجام فعاليت‌هاي مورد نظر باشد.
 • يك قطعه عكس 3 در 4 براي شركت كنندگان بخش حقيقي.
 • کپی شناسنامه و کارت ملی.

  متقاضيان مي‌بايست مدارك لازم را حداكثر تا تاريخ 20/11/1396 به دبيرخانه علمي جايزه ملي محيط‌زيست ارسال نمايند.

تذكرها و موارد قابل توجه:

 • كاركنان ستادي و استاني سازمان حفاظت محيط‌زيست، نمي‌توانند داوطلب دريافت جايزه ملي محيط‌زيست شوند.
 • افراد حقيقي و حقوقي با استناد نتايج حاصل از پروژه‌هايي كه سازمان همه يا بخشي از منابع مالي آن را تامين كرده باشد، نمي‌توانند داوطلب دريافت جايزه ملي محيط‌زيست شوند.
 • پایان نامه های دانشجویی مورد بررسی قرار نمی گیرند.
 •  واحدهای صنعتی و خدماتی توسط دبیرخانه انتخاب صنایع و خدمات سبز معاونت محیط زیست انسانی-دفتر ارزیابی زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرند و به دبیرخانه جایزه ملی مرتبط نمی باشند.
 • تقاضاهاي ناقص يا فاقد مدارك كافي مورد ارزيابي قرار نخواهند گرفت.
 • اصل يا كپي مدارك دريافتي به هيچ عنوان مسترد نمي‌شود.
 • به دريافت كنندگان پیشین جايزه ملي محيط‌زيست تا پنج دوره جايزه مجدد تعلق نمي‌گيرد.

آدرس دبيرخانه علمي جايزه ملي محيط زيست:

بزرگراه شهيد حكيم، بين شيخ فضل ا... نوري و يادگار امام، پارك طبيعت پرديسان، سازمان حفاظت محيط‌زيست، معاونت آموزش و پژوهش، دفتر پژوهش و توسعه فناوري‌هاي محيطزيست، دبيرخانه علمي جايزه ملي محيط‌زيست، تلفن: 88233370 -- دورنگار 88233371

1)  مشخصات شركت‌كننده حقيقي                                                                                                

نام و نام خانوادگي:  .......................................................... .................................................     

 سال و محل تولد:   .............................................................................................................

کد ملی: ............................................................................................................................

ميزان تحصيلات:  ................................................................................................................        

 شغل:  ................................................................................................................................

نشاني منزل / محل كار: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................

تلفن منزل:  .........................................   تلفن محل كار: ....................................................

تلفن همراه:  .......................................     دورنگار:  ...........................................................                                                             

پست الكترونيكي:   ...........................................................................................................................................


2-) مشخصات شركت‌كننده حقوقي

نام موسسه/ شركت/ دانشگاه/ سازمان مردم نهادو...:  ....................................................................................................................................................

    سال تاسيس: ..........    دولتي                      خصوصي                            نيمه خصوصي 

نام و نام خانوادگي نماينده: ..........................................................................................................   

 سمت نماينده:   ...........................................................................................................................

کدملی نماینده: ...........................................................................................................................

نشاني موسسه/ شركت/ دانشگاه/ سازمان مردم نهاد و ... : .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

تلفن: ....................................................   تلفن همراه:  ................................................................ 

دورنگار:     .................................................................................................................................

پست الكترونيكي نماينده:  ....................................................................................................................................................

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ