axA

lanard3.png

lamard2.png
اشاعه فرهنگ حفظ محیط زیست در ایام عزاداری سالار شهیدان در لامرد   
 
 
 انجمن پایشگران رویش سبز جنوب شهرستان لامرد در مراسم عزاداری امام حسین (ع)اقدام به انجام طرحی ویژه این ایام نمودند ،که در این طرح  پلاستیک جمع آوری زباله در خودرو را در جمع  عزاداران حسینی  توزیع می نمایند و از رانندگان تقاضا می نمایند که زباله های خود را از خودرو به بیرون پرت نکنند ودر این کیسه ها جمع نمایند.
 
همچنین این تشکل با همکاری  انجمن زمین و زندگی علامرودشت و همیاران محیط زیست شهرستان لامرد روز جمعه 16 مهرماه  پس از کوهنوردی نسبت به پاکسازی کوهستان از زباله اقدام نمودند.
 
 
امتیاز دهی