زباله 1

زباله2

زباله3

زباله4

زباله5

زباله6

زباله 7

زباله8

زباله9
شورحسینی همراه با اشاعه فرهنگ زیست محیطی گروه پاکسازان طبیعت فارس با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس امسال همانند سال های گذشته روز تاسوعای حسینی 21/7/95 دین‌شان را به زمین ادا کردند.اعضای گروه از فلکه قصردشت بطرف آرامستان شهدای قصردشت را پاکسازی نمودند . درود بر مردم عزادار و فهیم شیراز امسال در مقایسه با سال‌های قبل کمتر از ظروف یکبار مصرف استفاده کردند.
 
 
امتیاز دهی