منشور اخلاقی

1402/1/1 سه‌شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"
1398/5/27 یکشنبه

منشور اخلاقي

1- ما کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست استان فارس با ياري جستن از ايزد منان ، حفظ ارزشهاي ذيل را که منبع هدايت ما در ارائه خدمات خداپسندانه به ارباب رجوع مي باشد، فراموش نخواهيم کرد .

- در هر شرايط کاري ، به اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبنديم .

- رعايت مقررات و انضباط اداري ، وقت شناسي ، ارائه بموقع خدمات به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعي کاري خود مي دانيم .

-  رعايت ادب، متانت در رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع را وظيفه مسلم خود مي دانيم .

- فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع ، تلاش در جهت رفع مسائل و مشکلات مراجعان و پيگيري امور آنان را از ضروريات کار خود مي دانيم .

2- تلاش ما در حفظ محيط زيست کشور و پايداري آن ، بمنظور برخورداري نسلهاي کنوني و آتي از منابع حياتي و پايه است و خداوند را شکرگزاريم که سهم ارزنده اي در رشد و تعالي و توسعه جامعه اسلاميمان داريم .

3- حفاظت و حراست از محيط زيست استان موجب غناء و توسعه پايدار زندگي مردم مي شود  روابط بين ما و مردم را تقويت مي نمايد.

4- دستيابي به اهداف زيست محيطي ، در گرو جلب مشارکت مردم و رضايتمندي آنان است . لذا ما در هنگام ارائه خدمات به ارباب رجوع به اين ويژگي پايبنديم .

5- نيروهاي اجرايي و کارشناسان محيط زيست بعنوان ارزشمند ترين منابع به حساب مي آيند ، لذا ترديدي در اثر گذاري پندار، رفتار و کردار آنها در مراجعين نداريم .

و جان کلام اينکه:

ما مديران ، مسئولين و کليه کارکنان محيط زيست استان فارس در راستاي حفاظت از ارزشهاي الهي ملي و طبيعي استانمان هم عهد مي شويم که منافع عموم جامعه را بر منافع فردي و گروهي مقدم دانسته و با ارائه خدمات خداپسندانه به ارباب رجوع در جهت دستيابي به توسعه پايدار و حفظ محيط زيست استان تلاش نماييم.

1398/5/9 چهارشنبه
1398/4/29 شنبه
logo
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"