اداره حراست

1398/6/12 سه‌شنبه

اداره حراست


شرح وظايف  اداره حراست  :

 • صيانت از كاركنان و آگاه نمودن به موقع ايشان از نفوذ و توطئه احتمالي عوامل بيگانه و ضدانقلاب داخلي و خارجي          وعوامل ايجاد نارضايتي مردم و كاركنان  .
 • جمع آوري اطلاعات محيط ،مراكز تابعه و اقشار مرتبط و ارزيابي و تجزيه تحليل اخبار و گزارش ها براي ارائه به بالاترين مقام دستگاه ذيربط و وزارت اطلاعات.
 • تعيين صلاحيت كاركنان (نامزدهاي تصدي مشاغل حساس)  ،پيمانكاران و هيات هاي اعزامي از -به خارج از كشور.
 • شناسايي عوامل فساد اداري ،مالي و اقتصادي در دستگاه وانجام اقدامات لازم.
 • نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات با توجه به سياستها و ضوابط  مربوطه.
 • حفاظت از سيستمهاي سخت افزاري ،نرم افزاري وشبكه اداره كل.
 • انجام امور  دبيرخانه محرمانه مكاتبات ،اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده .
 • صدور كارت شناسايي و تردد براي كاركنان و كنترل افراد و وسايط نقليه متردد به اماكن وتاسيسات .
 • نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت فيزيكي در مورد اماكن ،اموال ،تاسيسات  ، اشيا و اموال خاص،جلسات و مراسم ها.
 • اقدامات لازم و مرتبط با پدافند غير عامل .
 • برگزاري دوره هاي آموزشي با توجه به نياز هريك از متصديان مشاغل حساس.

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"