اداره برنامه ریزی و منابع

1398/6/12 سه‌شنبه

اداره برنامه ريزي ومنابع

شرح وظايف اداره برنامه ريزي و منابع  :

 • نظارت بر فعاليتهاي هزينه اي ، عملكرد طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در قالب برنامه ها ي مصوب و ابلاغ شده ، تهيه و ارائه گزارش تطبيقي عملكردها و اعتبارات به صورت ادواري به مقامات ذيصلاح.
 • اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي تابعه و نظارت بر تعيين تخصيص اعتبارات ابلاغي و ابلاغ آن به امورمالي اداره كل جهت اجرا.
 • تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان .
 • ارايه بودجه پيشنهادي سالانه به استانداري با توجه به  اهداف تدوين شده و شركت در جلسات دفاعيه بودجه.
 • تامين منابع اعتباري جهت پرداخت وجوه مربوط به حق الكشف كاشفين ، ديه و جبران خسارت .
 • تلفيق وتطبيق فعاليتها با فصول هزينه اي و موافقت نامه هاي مبادله شده از نظر اعتباري و شرح موافقت نامه .
 • تهيه شاخص هاي توزيع اعتبار و كنترل عمليات منابع اعتباري .
 • تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه پايان سال
 • تهيه و تدوين برنامه هاي کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت اداره كل با همکاري ستاد  .
 • نظارت بر انجام برنامه هاي مطالعاتي-آمايشي  در سطح استان از بعد محيط زيستي.
 • همكاري در تدوين تفاهم نامه اجراي عمليات سالانه محيط زيست كشور با دفاتر ذيربط درسازمان مركزي.
 • ساماندهي و جمع بندي آمارهاي توليد شده در سطح محيط زيست استان جهت  ارايه به مراجع ذيصلاح و   بهره گيري از آن در تدوين برنامه ها از جمله تدوين دستورالعمل جمع آوري آمار و اطلاعات طرح هاي توسعه شهري و صنعتي و... بمنظور استفاده در تدوين نظام اطلاعات محيط زيست استان.
 • مطالعه مستمر اهدف هاو وظايف سازماني و همکاري با ستاد در تنظيم ساختار تشكيلاتي.
 • اجراي برنامه هاي تحول اداري در سطح اداره کل نظير تکريم ارباب رجوع ، اصلاح فرايند ها و روشهاي انجام کار، ساماندهي نيروي انساني .
 • انجام بررسي هاي لازم به منظور كارسنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز با همكاري واحدهاي ذيربط و چگونگي تامين آن از داخل اداره كل .

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"