فروم رای گیری براساس رای مردم
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"