اداره روابط عمومی

1392/6/25 دوشنبه

اداره روابط عمومي

شرح وظايف اداره روابط عمومي:

·   انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايشها، مراسم ها و اطلاع رساني در سطح استان در زمينه فعاليتهايي نظير هفته محيط زيست،‌هفته دولت و ...

·   تهيه پيوست رسانه اي براي برنامه هاي اداره کل و استفاده از تمامي ابزارهاي ارتباطي جهت استفاده بهينه از رسانه هاي گروهي در جهت اطلاع رساني مطلوب در سطح جامعه.

·   تهيه بانک اطلاعاتي بمنظور مستند سازي و ايجاد آرشيو فعاليت ها به صورت صوتي – تصويري و مکتوب و انتشار کتب و مجلات در راستاي اهداف زيست محيطي.

·   مديريت ارتباطات مردمي اداره کل در راستاي اجراي طرح تکريم مردم و کارکنان و بررسي ديدگاهها و سنجش افکار مخاطبان زيست محيطي در خصوص عملکرد اداره کل استان.

·        انجام همکاري هاي لازم با شوراي هماهنگي تبليغات استان

·        تهيه تقويم فرهنگي مناسبت ها جهت تسريع و تسهيل در انجام امور مربوطه .

·        همکاري با دبير خانه شوراي هماهنگي تبليغات استان به منظور اجراي سياستهاي مربوطه.

·   ساماندهي و مديريت اخبار و رويدادهاي اداره کل با انجام اقداماتي نظيردرج اخبار در سايت ، اعزام خبرنگاران به مناطق تحت مديريت ،برگزاري نشست هاي خبري ترجيحا" در صدا و سيما، تهيه وارايه بريده جرايد روزانه ها به مسوولين ذيربط.

·        انجام هماهنگي هاي لازم جهت پخش برنامه هاي زيست محيطي از رسانه هاي گروهي از جمله صدا وسيما.

·        به روز رساني پورتال اداره کل و تامين محتواي آن در سايت سازمان.

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"