1389/10/18 شنبه
معرفی محیط زیست فارس
1389/10/18 شنبه معرفی محیط زیست فارس
استان فارس با وسعتی معادل 13 میلیون هکتار که5/7 درصد از کل مساحت کشور را تشکیل می دهد از شمال به استان یزد و اصفهان از غرب به استان بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد ، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان کرمان محدود شده و با جمعیتی معادل 40000000 نفر دارای 57 شهر ، 19شهرستان ، 62 بخش و 184 دهستان می باشد. استان پهناور فارس شامل نواحی کوهستانی و دشتهای حاصلخیزی است که ارتفاعات موجود دنباله رشته کوههای زاگرس میباشد وجود این  رشته کوههای عظیم که از ارتفاع آنها بتدریج به سمت مشرق کاسته میشود باعث تغییرات تدریجی اقلیمی و پستی و بلندی و تنوع شدید آب و هوایی و ایجاد طیف وسیعی از گونه های گیاهی و جانوری مشهود در نواحی مختلف استان فارس گردیده است .به نحوی که در هیچ جای کشور قابل مشاهده نیست در بخش محیط زیست طبیعی ، بررسی قابلیتهای زیست محیطی استان فارس توسط کارشناسان از گذشته تا کنون سبب گردیده تا عرصه هایوسیعی از طبیعت استان با مساحت بیش از دو میلیون هکتار که از لحاظ تنوع گونه های زیست محیطی و مناظر و چشم انداز ها داری ویژگیهای خاص و منحصر بفردی می باشد تحت عناوین پارکت ملی ، پناهگاه حیات وحش ، مناطق حفاظت شده و مناطق شکار ممنوع و نیز آثار طبیعی ملی تحت حفاظت و کنترل قرار گیرند
1389/10/18 شنبه