چارت تشکیلاتی

1390/2/10 شنبه
                                

چارت تشکیلاتی محیط زیست فارس 


 


 
 

اسامی ناظرین  حسن  اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
نام مدیران پایه و میانی
1401/12/13 شنبه ليست مديران پايه و مياني اداره کل حفاظت محيط زيست فارس
ردیف نام نام خانوادگی پست سازمانی سمت فعلی
1 عطاء پورشیرزاد مدیر کل مدیر کل
2 نبی اله مرادی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
3 قاسم نهاوندی معاون محیط زیست انسانی معاون محیط زیست انسانی
4 هوشنگ علیپور معاون توسعه مدیریت و منابع معاون توسعه مدیریت و منابع
5 گل آفرین زارع رئیس اداره روابط عمومی و رسانه رئیس اداره روابط عمومی و رسانه
6 مجتبی شکرانه رییس اداره بازرسی و  مدیریت عملکرد رییس اداره بازرسی و  مدیریت عملکرد
7 محسن جوادی   رییس اداره حراست رییس اداره حراست
8 ایمان عدلو رییس اداره برنامه ریزی ، بودجه و فنآوری اطلاعات رییس اداره برنامه ریزی ، بودجه و فنآوری اطلاعات
9 مسعود بازیارمنصورخانی کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست سرپرست اداره یگان حفاظت
10 زهرا شفیعی سروستانی رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی
11 الهام پرندک رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی
12 مریم فتوت رییس اداره امور مالی   رییس اداره امور مالی
13 مجتبی یزدان پناه رییس اداره حقوقی   رئیس اداره حقوقی
14 محمدجواد دادراست رییس اداره ارزیابی زیست محیطی ،بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم رییس اداره ارزیابی زیست محیطی ،بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم
15 روح اله مشیری رییس اداره پایش و  امورآزمایشگاهها رییس اداره پایش و  امورآزمایشگاهها
16 مریم توسلی رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند
17 لیلا جولایی رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش ، موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیک رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش ، موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیک
18 سیاوش محمدی بیگدلی اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق
19 آقایار مرادی کهواده رییس اداره حفاظت و احیاء تالابها رییس اداره حفاظت و احیاء تالابها
20 مهدی محمدجانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوانات سرپرست اداره پارک ملی بمو
21 علی اکبر صفایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز سرپرست اداره پارک ملی قطرویه
22 سیدحسن طباطبایی میرک آبادی رئیس اداره پارک ملی بختگان        رئیس اداره پارک ملی بختگان
23 رضا شایان مهر معاون اداره پارک ملی بختگان معاون اداره پارک ملی بختگان
24 کامران اسلاملو کارشناس مسئول پایش محیط زیست سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شیراز
25 علی آذر معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز
26 علی اکبر صفایی رییس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز رییس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز
27 سیروس کریمی زاده معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز   معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز
28 جمال خداپرست رییس اداره حفاظت محیط زیست کازرون رییس اداره حفاظت محیط زیست کازرون
29 خدانظر انصاری رییس اداره حفاظت محیط زیست لارستان رییس اداره حفاظت محیط زیست لارستان
30 احمد رستگار محیط بان ( فرمانده ) سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فسا
31 محبوبه پولادچنگ معاون اداره حفاظت محیط زیست فسا   معاون اداره حفاظت محیط زیست فسا  
32 ذبیح اله محمدی شاه ذکریایی رییس اداره حفاظت محیط زیست استهبان رییس اداره حفاظت محیط زیست استهبان
33 علی بخش نجاتی   رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید   رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید
34 محسن حسن بیگی معاون اداره حفاظت محیط زیست اقلید  معاون اداره حفاظت محیط زیست اقلید 
35 مجید عباس نیا کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست     سرپرست  اداره حفاظت محیط زیست آباده
36 زهرا تصدیقی معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده    معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده
37 علی آسا کارشناس پایش محیط زیست سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بوانات
38 یوسف حسنی کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مرودشت
39 رسول احمدی آخورمه معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت   معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت
40 فضل اله هوشمندی رئیس اداره حفاظت محیط زیست سپیدان رئیس اداره حفاظت محیط زیست سپیدان
41 حجت اله عبدلی گشتاسب معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان
42 وحید شفیعیان رییس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی رییس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی
43 سیده زینب سجادی معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی   معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی
44 نصیب اله فتحی رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد
45 ساره علیپور معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد    معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد
46 محدثه همتی رییس اداره حفاظت محیط زیست جهرم رییس اداره حفاظت محیط زیست جهرم
47 محمدهادی وثوقی رییس اداره حفاظت محیط زیست داراب رییس اداره حفاظت محیط زیست داراب
48 محسن درستکار معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب
49 حمزه برومندفر محیط بان نگهبان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست لامرد
50 حسن ابراهیمی رییس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان رییس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان
51 حسن کریمی محیط بان فرمانده سرپرست  نمایندگی حفاظت محیط زیست گراش
52 لیلا نبی زاده رئیس  نمایندگی حفاظت محیط زیست خرامه رئیس  نمایندگی حفاظت محیط زیست خرامه
53 پژمان نامجو رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج
54 داریوش غلامی شیری رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید
55 رسول کرمی رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد
56 علی اکبر کشاورزی رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد سرپرست  نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند
57 علیرضا فرجی کارشناس زیستگاهها و امور مناطق سرپرست  نمایندگی حفاظت محیط زیست مهر
58 مهرزاد جهانپور رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین
59 عیسی مختاری اردکانی کارشناس فنی ومهندسی مسول نمایندگی حفاظت محیط زیست رستم
60 علیرضا محمدی فارسی محیط بان نگهبان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست زرین دشت
61 عباس قائدی رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست  سروستان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست  سروستان
61 سعید دهقانی مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست بیضا مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست بیضا
62 فریبرز شعبانی مطلق محیط بان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست خفر
63 محمدرضا میرسلیمانی مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست سرچهان مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست سرچهان
64 ابوالحسن کشاورز مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست زرقان مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست زرقانبيشتر
نام مدیران و تلفن آنها
1401/12/13 شنبه مشخصات ادارت و نمايندگي حفاظت محيط زيست فارس

رديف نام اداره نام ونام خانوادگي کد ملي شماره همراه شماره تلفن
1 اداره حفاظت محيط زيست شيراز کامران اسلاملو 2451486937 09173154330 2-36498480
2 اداره حفاظت محيط زيست آباده مجید عباس نیا 2410712215 09176899412 7-44332456
3 اداره حفاظت محيط زيست اقليد علي بخش نجاتي 2539395491 09171533661 44524878
4 اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان حسن ابراهيمي 6489695340 09173031809 43522140
5 اداره حفاظت محيط زيست استهبان ذبيح اله محمدي شاه ذکريايي 2490821873 09171342603 53220664
6 اداره حفاظت محيط زيست بوانات علی آسا 2411611341 09179526810 44402290
7 اداره حفاظت محيط زيست جهرم محدثه همتی 2470883792 09171921597 54336580
8 اداره حفاظت محيط زيست داراب محمد هادي وثوقي 2490512455 09173321902 53526050
9 اداره حفاظت محيط زيست سپيدان فضل اله هوشمندی 2549559207 09177209643 36722600
10 اداره حفاظت محيط زيست فسا احمدرستگار 2559730367 09171304726 53331095
11 اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد نصیب اله فتحی 2451960043 09179102303 38722116
12 اداره حفاظت محيط زيست کازرون جمال خداپرست 2370452730 09173009116 42235935
13 اداره حفاظت محيط زيست لارستان خدانظر انصاري 2391022311 09171246810 52248459
14 اداره حفاظت محيط زيست لامرد حمزه برومندفر 2539947972 09179526049 52721661
15 اداره حفاظت محيط زيست مرودشت یوسف حسنی 2371314781 09176315843 43224701
16 اداره حفاظت محيط زيست نورآباد ممسني وحيد شفيعيان 2390084699 09177203304 42533191
17 اداره حفاظت محيط زيست نيريز علی اکبر صفایی 2529325308 09171506042 53838080
18 اداره پارک ملي بمو مهدی محمد جانی 5139629585 09172572449 32602323
19 اداره پارک ملي قطرويه علی اکبر صفایی 2550100980 09171506042 53853880
20 اداره پارک ملي بختگان سيدحسن طباطبايی ميرک آبادی 2550049731 09178905722 6-53893375
21 نمايندگي حفاظت محيط زيست  گراش حسن کریمی 5159621091 09171842955 52451070
22 نمايندگي حفاظت محيط زيست  خرامه لیلا نبی زاده 5489951850 09171871600 32722808
23 نمايندگي حفاظت محيط زيست  سروستان عباس قائدی 2452372927 09178909926 37843755
24 نمايندگي حفاظت محيط زيست  خنج پژمان نامجو 2510817116 09179078948 52625399
25 نمايندگي حفاظت محيط زيست  زرين دشت علیرضا محمدی فارسی 2570378674 09178401140 53720671
26 نمايندگي حفاظت محيط زيست  فراشبند علی اکبر کشاورزی 6839847209 09171061092 38752585
27 نمايندگي حفاظت محيط زيست  خرم بيد داريوش غلامي شيري 2571695932 09173031809 44454314
28 نمايندگي حفاظت محيط زيست  پاسارگاد رسول کرمی 2293491560 09178170628 43567733
29 نمايندگي حفاظت محيط زيست  قيرو کارزين مهرزاد جهان پور 2450944443 09172502846 54525690
30 نمايندگي حفاظت محيط زيست  رستم عیسی مختاری اردکانی 2391930720 09179235206 42677611
31 نمايندگي حفاظت محيط زيست  مهر علیرضا فرجی 4269227826 09173421097 52823083
32 نمايندگي حفاظت محيط زيست  بیضا سعيد دهقاني حجت اله 5469987728 09177205507
33 نمايندگي حفاظت محيط زيست  زرقان ابوالحسن کشاورز 2430337185 09173073540 32602206
34 نمايندگي حفاظت محيط زيست  سرچهان محمدرضا میرسلیمانی 2539699456 09173523449
35 نمايندگي حفاظت محيط زيست  خفر فریبرز شعبانی مطلق 2572691272 09179080682

بيشتر
تاریخ بروز رسانی
پنجشنبه 3 اسفند 1402 17:30:20
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"