چارت تشکیلاتی

1390/2/10 شنبه
                                

چارت تشکیلاتی محیط زیست فارس 


 


 
 

اسامی ناظرین  حسن  اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
نام مدیران پایه و میانی
1390/2/8 پنجشنبه ليست مديران پايه و مياني اداره کل حفاظت محيط زيست فارس


رديف نام نام خانوادگي پست سازماني سمت فعلي
1 عطا پور شيرزاد سرپرست حفاظت محيط زيست فارس   سرپرست حفاظت محيط زيست فارس
2 نبي اله مرادي معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي
3 قاسم نهاوندي معاون محيط زيست انساني معاون محيط زيست انساني
4 هوشنگ عليپور معاون توسعه مديريت و منابع معاون توسعه مديريت و منابع
5 گل آفرين زارع رئيس اداره پژوهش و فناوري سرپرست اداره روابط عمومي
6 اسماعيل اميري رئيس اداره مديريت عملکرد رئيس اداره مديريت عملکرد
7 محسن جوادي   رئيس اداره حراست رئيس اداره حراست
8 ايمان عدلو رئيس اداره برنامه ريزي و منابع رئيس اداره برنامه ريزي و منابع
9 نصرت اله دهقاني رئيس اداره يگان حفاظت رئيس اداره يگان حفاظت
10 زهرا شفيعي سروستاني رئيس اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي رئيس اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي
11 الهام پرندک رئيس اداره امور اداري رئيس اداره امور اداري
12 مريم فتوت رئيس اداره امور مالي رئيس اداره امور مالي
13 مرتضي ميري رئيس اداره پشتيباني فني و مهندسي رئيس اداره پشتيباني فني و مهندسي
14 مجتبي يزدان پناه رئيس اداره حقوقي   رئيس اداره حقوقي  
15 فاطمه سلطاني رئيس اداره روابط عمومي مسول واحد فن آوري و اطلاعات
16 محمدجواد دادراست رئيس اداره ارزيابي زيست محيطي ، بررسي آلودگي هوا و تغيير اقليم رئيس اداره ارزيابي زيست محيطي ، بررسي آلودگي هوا و تغيير اقليم
17 سياوش محمدي بيگدلي رئيس اداره حفاظت و مديريت زيستگاهها و امور مناطق رئيس اداره حفاظت و مديريت زيستگاهها و امور مناطق
18 ليلا جولايي رئيس اداره حفاظت و مديريت حيات وحش ،موزه تاريخ  طبيعي و ذخائر رئيس اداره حفاظت و مديريت حيات وحش ،موزه تاريخ  طبيعي و ذخائر
19 مريم توسلي رئيس اداره مديريت زيست محيطي آب و خاک و پسماند رئيس اداره مديريت زيست محيطي آب و خاک و پسماند
20 روح اله مشيري رئيس اداره پايش و امور آزمايشگاهها رئيس اداره پايش و امور آزمايشگاهها
ديف نام نام خانوادگي پست سازماني سمت فعلي
1 محمدعلي سلمان پور رئيس اداره حفاظت محيط زيست لامرد سرپرست اداره پارک ملي بمو
2 جواد مهدي پور رييس اداره پارک ملي قطرويه رئيس  اداره پارک ملي قطرويه
3 سيد حسن طباطبايي ميرک آباد رئيس اداره پارک ملي بختگان رئيس اداره پارک ملي بختگان
4 ابراهيم حيدري رودبالي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شيراز رئيس اداره حفاظت محيط زيست شيراز
5 علي آذر معاون اداره حفاظت محيط زيست شيراز معاون اداره حفاظت محيط زيست شيراز
6 علي اکبر صفايي رئيس اداره حفاظت محيط زيست ني ريز سرپرست  اداره حفاظت محيط زيست ني ريز
7 سيروس کريمي زاده معاون اداره حفاظت محيط زيست ني ريز معاون اداره حفاظت محيط زيست ني ريز
8 محمد اسکندري محيط بان راننده سرپرست اداره حفاظت محيط زيست کازرون
9 جمال خداپرست معاون اداره حفاظت محيط زيست کازرون معاون  اداره حفاظت محيط زيست کازرون
10 خدانظر انصاري رئيس اداره حفاظت محيط زيست لارستان رئيس اداره حفاظت محيط زيست لارستان
11 بهنام محمدي رئيس اداره حفاظت محيط زيست فسا رئيس اداره حفاظت محيط زيست فسا
12 محبوبه پولادچنگ معاون اداره حفاظت محيط زيست فسا معاون اداره حفاظت محيط زيست فسا
13 ذبيح اله محمدي شاه ذکريايي رييس اداره حفاظت محيط زيست  استهبان سرپرست  اداره حفاظت محيط زيست استهبان
14 علي بخش نجاتي   رئيس اداره حفاظت محيط زيست اقليد   رئيس اداره حفاظت محيط زيست اقليد  
15 محسن حسن بيگي معاون اداره حفاظت محيط زيست اقليد معاون اداره حفاظت محيط زيست اقليد
16 عليرضا فرخي رئيس اداره حفاظت محيط زيست آباده    رئيس اداره حفاظت محيط زيست آباده   
17 زهرا تصديقي معاون اداره حفاظت محيط زيست آباده معاون اداره حفاظت محيط زيست آباده
18 احمد رستگار محيط بان فرمانده سرپرست اداره حفاظت محيط زيست بوانات
19 محمدزمان سلطاني رئيس اداره حفاظت محيط زيست مرودشت رئيس اداره حفاظت محيط زيست مرودشت
20 رسول احمدي آخورمه معاون اداره حفاظت محيط زيست مرودشت معاون اداره حفاظت محيط زيست مرودشت
21 فضل اله هوشمندي رئيس اداره حفاظت محيط زيست سپيدان رئيس  اداره حفاظت محيط زيست سپيدان    
22 حجت اله عبدلي گشتاسب معاون اداره حفاظت محيط زيست سپيدان معاون اداره حفاظت محيط زيست سپيدان
23 وحيد شفيعيان رئيس اداره حفاظت محيط زيست ممسني رئيس   اداره حفاظت محيط زيست ممسني
24 سيده زينب سجادي معاون  اداره حفاظت محيط زيست ممسني معاون  اداره حفاظت محيط زيست ممسني
25 نصيب اله فتحي رئيس اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد رئيس اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد
26 ساره علي پور معاون  اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد معاون  اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد
27 محدثه همتي رئيس اداره حفاظت محيط زيست جهرم رئيس اداره حفاظت محيط زيست جهرم
28 محمدهادي وثوقي رئيس اداره حفاظت محيط زيست داراب رئيس اداره حفاظت محيط زيست داراب
29 محسن درستکار معاون اداره حفاظت محيط زيست داراب معاون اداره حفاظت محيط زيست داراب 
30 حمزه برومندفر محيط بان نگهبان سرپرست   اداره حفاظت محيط زيست لامرد
31 حسن ابراهيمي رئيس  اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان رئيس  اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان
32 حسن زارعي معاون اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان معاون اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان
33 محمدرضا جمالي رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست گراش رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست گراش
34 عباس قائدي رئيس نمايندگي محيط زيست خرامه رئيس نمايندگي محيط زيست خرامه
35 پژمان نامجو رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خنج رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خنج
36 داريوش غلامي شيري رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خرم بيد رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خرم بيد
37 علي اکبر کشاورزي رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست پاسارگاد رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست پاسارگاد
38 عليرضا فرجي کارشناس زيستگاهها و امورمناطق سرپرست  نمايندگي حفاظت محيط زيست مهر
39 رسول کرمي رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست فراشبند رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست فراشبند
40 مهرزاد جهانپور رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست قيرو کارزين رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست قيرو کارزين
41 عيسي مختاري کارشناس فني و مهندسي مسئول نمايندگي حفاظت محيط زيست رستم
42 عليرضا محمدي فارسي محيط بان راننده سرپرست  نمايندگي حفاظت محيط زيست زرين دشت  
43 منصور شيرواني شيري کارشناس محيط زيست مسئول نمايندگي حفاظت محيط زيست سروستان   
44 فريبرز شعباني مطلق محيط بان سرپرست دفتر زيست محيطي خفر
45 مهدي محمدجاني رييس اداره حفاظت محيط زيست بوانات سرپرست دفتر زيست محيطي سرچهان
46 ابوالحسن کشاورز کارشناس پايش و آزمايشگاه محيط زيست سرپرست دفتر زيست محيطي زرقان
47 مسعود بازيار منصورخاني کارشناس پايش و آزمايشگاه  محيط زيست سرپرست دفتر زيست محيطي بيضا
48 محمدحسن طباطبايي ميرک آباد رييس اداره پارک ملي بختگان سرپرست دفتر زيست محيطي بختگان

بيشتر
نام مدیران و تلفن آنها
1392/6/25 دوشنبهمعرفي مديران و تلفن آنها
حوزه مديريت
نام                                             سمت                                                          شماره تماس                                                                                       تصوير

عطا پور شیرزاد                            سرپرست                                                  62-32317761


 


معاونت ها
نام                                             سمت                                                          شماره تماس                                                                                       تصوير

نبی  اله مرادي                          معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي        32318115


 

       قاسم نهاوندي                    معاون محيط زيست انساني                               32317781


 

هوشنگ علي پور                    معاون توسعه مديريت و منابع                         32317727


 ادارات مستقل ستادي
نام                                             سمت                                                                       شماره تماس                               تصوير

نصرت اله دهقاني                     رييس  اداره يگان حفاظت


 

محسن جوادي                            رييس  اداره حراست                                                     32317771


 

اسماعيل اميري                 رييس اداره مديريت عملکرد                                              


 

زهرا شفيعي سروستاني        رييس اداره آموزش و مشارکتهاي مردمي                          32317763


 

ايمان عدلو                          رئيس اداره برنامه ريزي ومنابع


 

گل آفرين زارع                       سرپرست اداره روابط عمومي                                                   32317765


 
ادارات شهرستاني
نام شهرستان                                                  نام رييس                                              شماره تماس                                                                تصوير

اداره حفاظت محيط زيست شيراز       ابراهيم حيدري رودبالي                             2-36498480


 

اداره حفاظت محيط زيست آباده          عليرضا فرخي                                          7-44332456


 

اداره حفاظت محيط زيست اقليد       علي بخش نجاتي                                        44556778


 

اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان      حسن ابراهيمي                                    43522140


 

اداره حفاظت محيط زيست استهبان     ذبيح اله محمدي شاه ذکريايي                                       53220664


 

اداره حفاظت محيط زيست بوانات        احمد رستگار                                                               44402290


 

اداره حفاظت محيط زيست جهرم        محدثه همتي                                        54336580        


 

اداره حفاظت محيط زيست داراب        محمد هادي وثوقي                                      53526050


 

اداره حفاظت محيط زيست سپيدان       فضل اله هوشمندي                               36722600


 

اداره حفاظت محيط زيست فسا                  بهنام محمدي                                             53331095
 

اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد           نصيب اله فتحي                                     38722116


 

اداره حفاظت محيط زيست کازرون        محمد اسکندري                                               42235935


 

اداره حفاظت محيط زيست لارستان     خدانظر انصاري                                                52248459


 

اداره حفاظت محيط زيست لامرد         حمزه برومند فر                                                52721661


 

اداره حفاظت محيط زيست مرودشت         محمدزمان سلطاني                                      43224701


 

اداره حفاظت محيط زيست نورآباد ممسني    وحيد شفيعيان                                    42523216


 

اداره حفاظت محيط زيست نيريز                 علي اکبر صفايي                                     53838080


 

اداره پارک ملي بمو                                         محمد علي سلمان پور                                     32602323


 

اداره پارک ملي قطرويه                                    جواد مهدي پور                                 53853880


 

اداره پارک ملي بختگان                   سيد حسن طباطبايي ميرک آباد                  6-53893375


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  گراش            محمدرضا جمالي                                 52451070
 

نماينگي حفاظت محيط زيست  خرامه              عباس قائدي                                    32722808


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  سروستان             منصور شيرواني شيري                     37843755                     


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  خنج                          پژمان نامجو                         52625399


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  زرين دشت    عليرضا محمدي فارسي                 53720671


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  فراشبند               رسول کرمي                        38752585


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  خرم بيد              داريوش غلامي شيري                 44454314


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  پاسارگاد           علي اکبر کشاورزي                 43567733


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  قيرو کارزين          مهرزاد جهان پور                   54525690


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  رستم                    عيسي مختاري                         42677611


 

نماينگي حفاظت محيط زيست  مهر                 عليرضا فرجي                    52823083
 

بيشتر
تاریخ بروز رسانی
چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 11:02:54
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"