1390/2/25 یکشنبه
وظائـف اداره کـل :
-        مطالعه و تحقیق در خصوص عوامل و منابع آلوده کننده آب ، خاک و هوا در حوزه استحفاظی استان .
-        مطالعه و بررسی بر روی اکوسیستمها و بیوسفر منطقه وتمهیدات لازم در جهت حفظ و حراست از آنها .
-        بررسی ظرفیت قابل تحمل محیط از نظر پذیرش مواد آلوده کننده هوا ، آب و خاک .
-         شناسایی گونه های گیاهی و جانوری منطقه و اقدام در جهت حفاظت و کنترل آنها بویژه گونه های نادر و در خطر تهدید .
-        بررسی آثار زیست محیطی ، بهره برداری ازمنابع وارائه راه حلهای منطقی بنحوی که متضمن توسعه پایدار باشد .
-      اظهار نظر در خصوص استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی وخدماتی و صنعتی و اعمال ضوابط مربوط به استقرار صنایع همچنین اظهار نظر در مورد ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی و طرحهای هادی و جامع شهری و روستایی در حوزه استحفاظی .
-        جلوگیری از تخریب و بهم خوردن تعادل و تناسب محیط که بر اثر فعالیتهای صنعتی ، کشاورزی و ... بوجود     می آیند .
-        اعلام ضوابط و استانداردهای زیست محیطی به مسئولین صنایع و واحدهای تولیدی خدماتی و نظارت بر اجرای آنها .
-        تهیه و اجرای طرحها و برنامه های مناسب به منظور اشاعه فرهنگ زیست محیطی و آموزش همگانی و اقدامات لازم در این زمینه .
-        صدور پروانه های شکار و صید با توجه به ضوابط و دستورالعملهای صادره و نظارت بر صدور پروانه از طرف واحدهای تابعه .
-     پیگیری جرائم و تخلفات از قوانین و مقررات حفاظتی و بهسازی محیط زیست و شکار و صید از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه نهایی .
-         انجام امور اداری ، مالی و خدماتی در قالب قوانین و مقررات و اختیارات تفویص شده از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه نهایی .
-        انجام امور اداری ، مالی و خدماتی در قالب قوانین و مقررات و اختیارات تفویض شده از طرف سازمان
-        اجرای طرحهای عمرانی زیست محیطی در قالب شرح خدمات مربوطه و اعلام نتایج آنها .
-     حفاظت ویژه از مناطق چهارگانه سازمان با ایجاد تسهیلات لازم جهت بازدید کنندگان از پارکهای ملی و ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی و آموزش بر اساس ضوابط و دستورالعملهای صادره .
-        نظارت بر حسن استفاده از وسایل و تأسیسات ، تجهیزات وسایل نقلیه اداری و اقدام در زمینه نگهداری و استفاده بهینه از آنها .
-         اقدامات لازم در زمنیه ایجاد و تهیه امکانات رفاهی برای کلیه کارکنان در سطح استان .
-         ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق .
1390/2/25 یکشنبه
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
 
   شرح وظایف :
-    شناسایی عوامل و منابع آلوده کننده ( آب ، هوا و خاک ) و مخرب محیط زیست و اکوسیستم ها و گونه های با ارزش گیاهی و جانوری در سطح حوزه شهرستان و منطقه تحت حفاظت .
-    اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید در حوزه استحفاظی .
-    اقدام در زمینه کشف و پیگیری جرائم و تخلفات از قانون و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید و دستگیری متخلفین از قوانین و مقررات فوق و پیگیری موارد تخلف طبق دستورالعمل های صادره و معرفی به مراجع قضایی .
-    صدور پروانه های شکار و صید در حوزه استحفاظی با رعایت ضوابط و  دستور العمل های مربوطه .
-    ابلاغ اخطاریه های زیست محیطی به مسئولین واحدهای تولیدی که بنحوی موجب آلودگی آب ، خاک و هوا می شوند .
-       انجام اقدامات لازم به منظور آموزش همگانی مسایل زیست محیطی .
-       انجام امور اداری و مالی و خدماتی در قالب قوانین و مقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده .
-    اعمال مراقبت لازم از وسایل و تجهیزات و تأسیسات اداری و اقدام لازم در جهت حفظ و نگهداری و استفاده مستمر از آنها .
-       تهیه و تنظیم گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق .
-       انجام سایر امور مربوطه که در قالب قوانین و مقررات از طریق مرکز اداره کل ارجاع می گردد .
بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 12894
تعداد بازديد کنندگان سايت: 139779383 تعداد بازديد زيرپورتال: 2581721 اين زيرپورتال امروز: 298 سایت در امروز: 3371 اين صفحه امروز: 1