1390/7/13 چهارشنبه
جدول بازل
1390/7/13 چهارشنبه


 
کد
انواع مواد زائد
Y1
مواد زائد حاصل از مراقبت های پزشکی بیمارستانها مراکز درمانی
Y2
مواد زائد حاصل از تولید و تهیه فراوردهای داروئی
Y3
دوا و داروهای زائد
Y4
مواد زائد حاصل از تولید ،فرمولاسیون و کاربرد داروهای گیاهی و مواد کشنده میکرو ارگانیسم ها
Y5
مواد زائد حاصل از تولید فرمولاسیون و استفاده از مواد شیمیایی نگهدارنده چوب
Y6
مواد زائد حاصل از تولید فرمولاسیون و کاربرد حلال های آلی 
Y7
مواد زائد حاصل از تصفیه حرارتی و آبکاری فلزات بوسیله سیانید ها
Y8
ضایعات روغن های معدنی که برای استفاده های رایج مناسب نیستند
Y9
مخلوط های زائد روغن با آب هیدروکربنها با آب و امولوسیونها
Y10
مواد و اشیاء حاوی یا آلوده به بی فنیلهای چند کلره (PCBs) ترفنیل های چند کلره (PCTs) و یا بی فنیل های چند برمه (PBBs)
Y11
مواد قیری حاصل از پالایش تقطیر و تصفیه حرارتی
y12
مواد زائد حاصل از تولید فرمولاسیون و کاربرد جوهر ها، رنگها، پیگمنتها مواد رنگرزی لاک الکل و روغن های جلا
Y13
مواد زائد حاصل از تولید فرمولاسیون وکابرد رزینها لاتکس، چسبها و نرم کننده ها
Y14
مواد زائد شیمیایی حاصل از فعالیت های تحقیقاتی عمرانی یا آموزشی که ماهیت شناخته شده ندارد و یا جدید بوده و اثراتشان برروی انسان و محیط ناشناخته است
Y15
ضایعاتی که ماهیت انفجاری دارند و مشمول سایر مقررات نیستند
Y16
مواد زائد حاصل از تولید فرمولاسیون و کاربرد مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی
Y17
مواد حاصل از پرداخت سطح فلزات و پلاستیک 
Y18
بقایای حاصل از عملیات دفع مواد زائد صنعتی
کد
                             مواد زائد که حاوی مواد زیر باشند
Y19
کربونیل های فلزی
Y20
برلیوم ترکیبات برلیوم
Y21
ترکیبات کرم شش ظرفیتی
Y22
ترکیبات مس
Y23
ترکیبات روی
Y24
ارسنیک و ترکیبات ارسنیک
Y25
سله نیوم ترکیبات سله نیوم
Y26
کادمیوم ترکیبات کادمیوم
Y27
آنتی موان ترکیبات آنتی موان
Y28
تلوریوم ترکیبات تلوریوم
Y29
جیوه ترکیبات جیوه
Y30
تالیوم ترکیبات تالیوم
Y31
سرب ترکیبات سرب
Y32
ترکیبات غیر آلی فلوئور غیر از کلسیم فلوراید
Y33
سیانید های غیر آلی
Y34
اسید ها به اشکال محلول یا جامد
Y35
بازها به اشکال محلول یا جامد
Y36
آزبست (پودر یا الیاف )
Y37
ترکیبات الی فسفر
Y38
سیانید های الی
Y39
فنل ها ترکیبات فنل از جمله کلروفنل ها
Y40
اترها
Y41
حلال های آلی هالوژن
Y42
حلال های آلی بدون هالوژن
Y43
ترکیبات گروه دی –بنزو-فورانها چند کلره
Y44
ترکیبات گروه دی-بنزو-پی-دی اکسین های چند کلره
Y45
ترکیبات آلی هالوژن دار علاوه بر موادی که در فوق اشاره شده (Y39-Y41-Y42—Y43-(Y44
                                 سایر مواد زائد که نیاز به توجه خاص دارند
Y46
مواد زائد جمع آوری شده از منازل
Y47
بقایای حاصل از زباله سوزهای زباله منازل
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"