شرح وظایف و چارت اداره پشتیبانی فنی و مهندسی
سال 1398  سال رونق توليد
logo

اداره پشتیبانی ، فنی و مهندسی

·        رئیس
·        کارشناس فنی و مهندسی 
·        کارشناس فنی ومهندسی
·        کارپرداز
·        کارپرداز
·        انباردار

شرح وظائف اداره پشتیبانی و فنی و مهندسی
 
·   اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ،‌آیین نامه ها و کلیه ضوابط مربوط به امور ساختمانی و پیمانکاران و مهندسین مشاور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و ابلاغ به واحدهای استانی و ذیربط و نظارت بر نحوه اجرای آنها.
·   انجام امورمربوط به معاملات عمده اداره کل مانند مزایده و مناقصه و تنظیم اسناد و تکمیل مدارک و مستندات ذیربط و انجام امور دبیرخانه کمیسیون معاملات و رعایت اصول و مقررات ذیربط با هماهنگی امور حقوقی اداره کل .
·   تنظیم و نگهداری حساب تنخواه گردان و سایر صورتحسابهای ضروری و تهیه و ارائه گزارشهای لازم.
·   انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشیابی و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران ذیربط .
·   ارایه گزارش پیشرفت انجام کار براساس جدول زمان بندی و نقشه اجرای کار .
·   پیش بینی و حصول اطمینان از منابع مالی معامله ( تامین اعتبار)، -تعیین نوع معامله - تهیه اسناد معامله- ارزیابی کیفی طرف معامله- فراخوان معامله .
·   دریافت پاکت پیشنهادی ، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده معامله - انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به طرف معامله-تجدید یا لغو معامله .
·   نگهداری و طبقه بندی اسناد مربوط به معاملات نظیر نقشه های اجرای کار وجداول زمان بندی .
·   اداره امورانبارو انجام امورمربوطه به بیمه و شماره گذاری وسائط نقلیه موتوری و شناورها .
·   تنظیم لیست اموال و کالاهای مورد نیاز اداره کل و خرید آنها براساس اعتبارات مصوب با رعایت مقررات
·   اجرای سیاست ها و برنامه های فنی و مهندسی سازمان در راستای تحقق اهداف سازمان در سطح اداره کل.شامل: نقشه ساختمان ها در مناطق شهری و مناطق تحت مدیریت ، حصارکشی ها و تاسیسات مستقر در مناطق تحت مدیریت با همکاری معاونت فنی و ارائه برنامه اجرایی طرح های پیش بینی شده و پیشنهاد اعتبار .
·   اولویت بندی و مطالعات توجیهی در خصوص طرح های فنی و مهندسی استانی تهیه شرح خدمات مهندسی.
·   تهیه و تدوین طرح جا و مکان واحدهای حوزه مرکزی سازمان.
·   انجام اقدام لازم در جهت تامین ، نگهداری وتوزیع تجهیزات، ماشین آلات ، ملزومات اداری ومصرفی بین واحدها براساس نیازها ودرخواستهای مورد نظر.
·   انجام کلیه امور مربوط به نگهداری ، تعمیر و سرویس وسائط نقلیه موتوری ، موتورهای مولد برق ، پمپ­های آب، وسایل فنی و تجهیزات ساختمان و فضای سبز ، تلفن ها ، بیسیم ها و ابنیه ملکی سازمان و همچینن نظارت برتنظیف مستمر ساختمانهای حوزه مرکزی و محوطه های مربوط.