شرح وظایف و چارت اداره نظارت بر حیات وحش
اداره نظارت برامور حیات وحش
 
·        رئیس
·        کارشناس بیماری های حیات وحش
·        کارشناس مسئول نظارت بر امور حیات وحش
·        کارشناس نظارت بر امور حیات وحش
·        کارشناس نظارت برامور حیات وحش
·        کارشناس نظارت برامور حیات وحش
 
شرح وظائف اداره نظارت بر امور حیات وحش

·     بررسی وشناسایی بیماریهای رایج در گونه های حیات وحش کشور وچگونگی شیوع و گسترش آن و ارائه راهکار جهت کنترل ودرمان آنها و انجام اقدامات لازم.
·         بررسی بیماریهای مشترک بین انسان ، دام و حیات وحش و ارائه راهکارهای مناسب
·     آموزش و ارشاد کارشناسان ذیربط و ماموران اجرایی در زمینه روشهای نمونه برداری با هدف جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری ها به ویژه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و آموزش کمکهای اولیه و درمانی به آنها .
·         تنظیم برنامه سرشماری ادواری حیات وحش و نظارت بر حسن انجام آن وجمع بندی ، تجزیه و تحلیل آمارحیات وحش وارایه آن به معاونت فنی.
 
 
·         برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرحهای مدیریت مناطق با تأکید بر اجرای برنامه های مربوط به زونهای حفاظت و پایش ،طبیعت گردی،‌احیاء و بازسازی، ، آموزش و مشارکت جوامع محلی از طریق واحدهای اجرای به منظوراجرای مدیریت نوین در مناطق تحت مدیریت .
·     صدور مجوزهای مربوط به فعالیت درمناطق تحت مدیریت نظیر بازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی و جانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط وتهیه گزارش، آمار و اطلاعات سالانه از بازدیدکنندگان .
·     بررسی واعلام نظر در خصوص طرح هاوفعالیتهای مربوط به باغهای وحش ،تاسیس نمایشگاههای حیات وحش ، سیرکها ، بهره برداری از قرقهای اختصاصی و تکثیر و پرورش و نگهداری حیوانات وحشی در حوزه استحفاظی وصدور موافقت اصولی مربوطه 
·         نظارت بر نحوه عملکرد مراکز نگهداری حیات وحش نظیر مراکز تکثیر وپرورش و باغهای وحش
·         نظارت تخصصی بر مراکز فروش حیوانات وپرندگان وحشی واعمال قانون در موارد مواجهه با تخلفات با همکاری یگان حفاظت.
·     بررسی و اعلام نظر در خصوص واردات وصادرات گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض که در فهرست ضمائم CITES قرار دارندوصدور مجوزهای مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات. 
·         نظارت بر صدور انواع پروانه های شکار و صید و دفترچه ویژه شکار چیان
·         صدور مجوز دفع حیوانات آسیب رسان مطابق با ضوابط ومقرات مربوطه
·         تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای ذی ربط با رعایت ضوابط و مقررات 
·     برآورد نیازهای تجهیزاتی(حفاظتی ،رفاهی،عملیاتی و...) مناطق تحت مدیریت در امر حفاظت از عرصه های طبیعی و برنامه ریزی جهت تامین آنها
·         ساماندهی نحوه فعالیت همیاران محیط زیست
معرفی اجمالی حیات وحش استان فارس

 معرفی اجمالی حیات وحش استان فارس:
 
استان فارس با مساحت 073/122661 کیلو متر مربع حدود 4/7% مساحت کل کشور را تشکیل می دهد و از نظر تنوع گونه های حیات وحش از استان های برتر درسطح کشور می باشد . تنوع گونه های جانوری مرهون پوشش گیاهی غنی و متنوع استان است . قرارگرفتن فارس در ناحیه پوششی زاگرسی و ایران تورانی عامل تنوع گونه های گیاهی و بالتبع حیات جانوری آن است . دراین استانبین70تا 80 گونه پستاندار متعلق به 8 راسته و 23 خانواده و 246 گونه پرنده متعلق به 16 راسته و57 تیره و 60 گونه خزنده همچنین 4 گونه دوزیست و 43 گونه ماهی شناسایی شدند .
 تنوع اقلیم و گونه های گیاهی، این استان را به زیستگاهی متنوع و منحصر به فرد برای انواع مختلف جانوران تبدیل کرده است به طوری که گور ایرانی، جبیر، کاراکال، زاغ بور و هوبره در مناطق استپی و بیابانی; خرس و گربه جنگلی در جنگلهای کوهستانی زاگرس; بز و پازن، قوچ و میش و آهو در صخرها،کوهیایه ها و دشت های نیمه بیابانی و پلنگ، گرگ، کفتار، شغال و روباه در بیشتر عرصه های استان به چشم می خورد. وجود 12 تالاب و دریاچه در استان موجب غنای تنوع زیستی پرندگان از قبیل :اردک ها و غازها، پلیکان سفید و پا خاکستری، باکلان، حواصیل ها، فلامینگو و پرندگان کنار آبزی در آب های شور و شرین به صورت مهاجر و یا جوجه آور(بومی) گردیده و همچنین آسمان فارس آشیان عقابها، شاهین ها و دیگر پرندگان نیز می باشد.