زمان عقربه ای
پنجشنبه 9 آذر 1402

1393/5/21 سه‌شنبه

مرکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستان


معرفی مرکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستان استان  فارس

 

شبکه مراکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستانارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی تنوع زیستی کوهستان


     پرتال ملی مرکز اطلاع رسانی کوهستان زاگرس مرکزی     

 

فهرست گزارش­ها و مطالعات طرح زاگرس در استان فارس        -----        گزارش نهایی بررسی پرندگان زاگرس مرکزی (برای دیدن فایل از برنامه اکروبات 9 استفاده نمایید )


درباره  طرح زاگرس 


گالری تصاویر