میزخدمت

1402/1/1 سه‌شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"
1398/5/9 چهارشنبه
1398/4/29 شنبه
logo
1396/12/12 شنبه
به منظور تسريع در پاسخگويي به درخواست ها وشكايات مردمي اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس هر هفته پاسخگوي متقاضيان مي باشد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني اداره كل حفاظت محيط زيست دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات اداره كل حفاظت محيط زيست در راستاي اهداف سازماني و تكريم ارباب رجوع و همچنين تسريع در پاسخگويي به درخواست ها و شكايات هر هفته روزهاي دوشنبه از ساعت 8 الي 14 در واحد رسيدگي به شكايات واقع در دفتر مذكور با حضور روساي گروه دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آماده پاسخگويي به عموم مي باشد

                                                                                                            
                                                               
  
لینک راهنمای میز خدمت                                                ارايه  به روز شناسنامه کلیه خدمات سازمان  به سازمان اداری استخدامی کشوردر قالب فرمت های تعیین شده
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"