میزخدمت

سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید
logo
به منظور تسريع در پاسخگويي به درخواست ها وشكايات مردمي اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس هر هفته پاسخگوي متقاضيان مي باشد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني اداره كل حفاظت محيط زيست دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات اداره كل حفاظت محيط زيست در راستاي اهداف سازماني و تكريم ارباب رجوع و همچنين تسريع در پاسخگويي به درخواست ها و شكايات هر هفته روزهاي دوشنبه از ساعت 8 الي 14 در واحد رسيدگي به شكايات واقع در دفتر مذكور با حضور روساي گروه دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آماده پاسخگويي به عموم مي باشد


لینک راهنمای میز خدمت
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید