.
لیست اسامی مدیران محیط زیست فارس و شماره تماس و آدرس انها
مشخصات اداره كل ، ادارت و نمايندگي حفاظت محيط زيست فارس

رديف    نام اداره ( اداره كل )     نام و نام خانوادگي    آدرس     کد     شماره تلفن

1    اداره كل حفاظت محيط زيست فارس    سعيد محمودي     شيراز- خيابان فلسطين – نبش ارديبهشت    071    32318255-32317790-32317753-32317754-32318255-32317789
2    اداره حفاظت محيط زيست شيراز     ابراهيم حيدری رودبالی     شيراز – بلوار استقلال –روبروی خيابان شبان     071    2-36488480
3    اداره حفاظت محيط زيست آباده    مجيد عباس نيا     آباده – ميدان آزادی - بلوار بوعلي     071    7-44332456
4    اداره حفاظت محيط زيست اقليد    علی بخش نجاتی      اقليد – خيابان شهيد اندرزگو    071    44524878
5    اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان    حسن ابراهيمی    ارسنجان- بلوار دانشگاه – روبروي دانشگاه آزاد    071    43522140
6    اداره حفاظت محيط زيست استهبان    علی اکبر صفايی     استهبان- بلوار قائم    071    53220664
7    اداره حفاظت محيط زيست بوانات    خداکرم شکری      بوانات – روبروي پمپ بنزين    071    44402290
8    اداره حفاظت محيط زيست جهرم    محمدزمان سلطانی      جهرم- شهرك فاطميه – انتهای خيابان ترمينال     071    54336580
9    اداره حفاظت محيط زيست داراب    محمد هادی وثوقی     داراب – خيابان شهيد حامدي- جنب اداره نوسازی مدارس     071    53526050
10    اداره حفاظت محيط زيست سپيدان    فضل اله هوشمندی       سپيدان- خيابان تل پيرو –پشت بانک ملت     071    36722600
11    اداره حفاظت محيط زيست فسا    سعيد هرمزيان نژاد      فسا – فاز 4- خيابان كارگر- جنب درمانگاه    071    53331095
12    اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد    هوشنگ علي پور     فيروزآباد – بلوار شهيد بهشتي – بعداز اداره گاز     071    38722116
13    اداره حفاظت محيط زيست کازرون    محمود جعفری     كازرون – کمربندی خرمشهر – باغ آسيايی خيابان جهاد     071    42235935
14    اداره حفاظت محيط زيست لارستان    خدانظر انصاری     لارستان- قطب اداري –  شهر جديد    071    52248459
15    اداره حفاظت محيط زيست لامرد    محمدعلی سلمان پور     لامرد- قطب اداري     071    52721661
16    اداره حفاظت محيط زيست مرودشت    ابوالحسن کشاورز      ميدان امام حسين مجاور اداره راه و ترابري     071    43224701
17    اداره حفاظت محيط زيست نورآباد ممسني    علی دشت رزمي     خيابان شهيد بهشتي – جنب اداره آموزش و پرورش     071    42523216
18    اداره حفاظت محيط زيست نيريز    جواد مهدی پور     نيريز – بلوار كوچك جنگلي – جنب اداره دامپزشکي    071    53838080       
19    اداره پارک ملی بمو     علی آرندی         071    32602323
20    اداره پارک ملی قطرويه     احمدرستگار      انتهای خيابان امام خمينی – خيابان شهيد آبيار-درب سوم سمت راست پارک ملی قطرويه     071    53853880
21    اداره پارک ملی بختگان     مهدی محمدجانی      فلکه الله –جنب ساختمان پيام نور     071    6-53893375
22    نماينگی حفاظت محيط زيست  گراش     محمدرضا جمالی     مجتمع اداری امام رضا (ع)    071    52451070
23    نماينگی حفاظت محيط زيست  خرامه     منصور شيروانی شيری     بلوار دانشجو نرسيده به دادگاه     071    32722808
24    نماينگی حفاظت محيط زيست  سروستان     علی اشرف خانه ای     ابتداي بلوار سرو جنب فرمانداري     071    37843755
25    نماينگی حفاظت محيط زيست  خنج     پژمان نامجو     خيابان پيروزي – ابتداي پارك شهيد بهشتي     071    52625399
26    نماينگی حفاظت محيط زيست  زرين دشت    ذبيح اله محمدی شاه ذکريايی    سه راه بهداري - جنب اداره آبفا روستائي     071    53720671
27    نماينگی حفاظت محيط زيست  فراشبند     حسن کريمی     پل آبپا- کوچه بالاتراز کوچه شهيد فروغی     071    38752585
28    نماينگی حفاظت محيط زيست  خرم بيد    داريوش غلامی شيری    خرم بيد – بلوار رحمت نرسيده به بيمارستان    071    44454314
29    نماينگی حفاظت محيط زيست  پاسارگاد     محمد رحيم زارعی     محله علی آباد –روبروی مسجد صاحب الزمان     071    43567733
30    نماينگی حفاظت محيط زيست  قيرو کارزين     مهرزاد جهان پور    خيابان رضوان –کوچه سلمان فارسی     071    54525690
31    نماينگی حفاظت محيط زيست  رستم     وحيد شفيعيان     دهياری بابا ميدان     071    42677611
32    نماينگی حفاظت محيط زيست  مهر     بهنام محمدی     جنب اداره برق – مرکز مطالعات زيست محيطی     071    52824083
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *