مستندات آماري همه بخشها

1397/2/8 شنبه


گزارش معاملات صورت گرفته در بستر سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد(خريد، مناقصه و مزايده) در سال 1400


عملکرد ادارت مختلف محیط زیست فارس  در بخش کسب و کاربرای مشاهده فایل جزئیات فراردادها؛ خرید کالا ؛ اداره کل حفاظت محیط زیست قارس در سال 1400 اینجا کلیک کنید قایل بصورت PDF میباشد .(فايل اطلاعات مالياتي شركتها و مشاغل طرف قرارداد اين اداره كل در فصول بهار ،تابستان و پاييز 1400 - متذكر مي گردد كه پرينت اطلاعات ثبت شده قرارداد ها  از سامانه ثبت گزارش ماليتها در فصل زمستان قبل از تاريخ
29 / 12 / 1400 امكان پذير نمي باشد.)


گزارشات عملکرد اعتبارات هزینه ای سال 1400
عملكرد اداره كل حفاظت محيط زيست فارس سال 1399 - کلیه بخش ها
 
ردیف شاخصهای توسعه واحد سنجش سال 1399 (تا تاریخ 99/12/20)
1 آموزش همگانی  حفاظت  از محیط زیست             نفر ساعت 9226
2 آمار حیات وحش پستانداران(کل و بزو قوچ ومیش) راس 16001
3 آمار پرندگان آبزی قطعه 43271
4 بررسی و صدور مجوز احداث فقره 2460
5 بررسی و صدور مجوز بهره برداری فقره 497
6 سلا حهای شکاری  کشف شده از متخلفین قبضه 1190
7 پروندهای تخلف شکار و صید فقره 1092
8 نسبت آرا قضایی صادره  به نفع محیط زیست به کل آرا درصد 94
9 ضرر و زیان وصول شده ناشی از تخریب محیط زیست میلیون ریال 20655
10 میزان اخطار رفع آلودگی به واحد های آلاینده تعداد 802
11 اخطار تعطیلی به واحد های آلاینده تعداد 6
12 اعمال ماده 688 برای واحد های آلاینده پرونده 25
13 پایش روزانه و شبانه واحد های صنعتی واحد 1484

 

گزارش مناقصات و مزایده محیط زیست فارس در سال 1399


 

گزارش

آمار نظارت و پایش
   
  
 


 

 

گزارشات آماری
1398/5/9 چهارشنبه
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"
1398/5/9 چهارشنبه
1398/4/29 شنبه
logo
1397/2/8 شنبه


گزارش معاملات صورت گرفته در بستر سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد(خريد، مناقصه و مزايده) در سال 1400


عملکرد ادارت مختلف محیط زیست فارس  در بخش کسب و کاربرای مشاهده فایل جزئیات فراردادها؛ خرید کالا ؛ اداره کل حفاظت محیط زیست قارس در سال 1400 اینجا کلیک کنید قایل بصورت PDF میباشد .(فايل اطلاعات مالياتي شركتها و مشاغل طرف قرارداد اين اداره كل در فصول بهار ،تابستان و پاييز 1400 - متذكر مي گردد كه پرينت اطلاعات ثبت شده قرارداد ها  از سامانه ثبت گزارش ماليتها در فصل زمستان قبل از تاريخ
29 / 12 / 1400 امكان پذير نمي باشد.)


گزارشات عملکرد اعتبارات هزینه ای سال 1400
عملكرد اداره كل حفاظت محيط زيست فارس سال 1399 - کلیه بخش ها
 
ردیف شاخصهای توسعه واحد سنجش سال 1399 (تا تاریخ 99/12/20)
1 آموزش همگانی  حفاظت  از محیط زیست             نفر ساعت 9226
2 آمار حیات وحش پستانداران(کل و بزو قوچ ومیش) راس 16001
3 آمار پرندگان آبزی قطعه 43271
4 بررسی و صدور مجوز احداث فقره 2460
5 بررسی و صدور مجوز بهره برداری فقره 497
6 سلا حهای شکاری  کشف شده از متخلفین قبضه 1190
7 پروندهای تخلف شکار و صید فقره 1092
8 نسبت آرا قضایی صادره  به نفع محیط زیست به کل آرا درصد 94
9 ضرر و زیان وصول شده ناشی از تخریب محیط زیست میلیون ریال 20655
10 میزان اخطار رفع آلودگی به واحد های آلاینده تعداد 802
11 اخطار تعطیلی به واحد های آلاینده تعداد 6
12 اعمال ماده 688 برای واحد های آلاینده پرونده 25
13 پایش روزانه و شبانه واحد های صنعتی واحد 1484

 

گزارش مناقصات و مزایده محیط زیست فارس در سال 1399


 

گزارش

آمار نظارت و پایش
   
  
 


 

 

بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"