كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نام مدیران پایه و میانی
1401/12/13 شنبه ليست مديران پايه و مياني اداره کل حفاظت محيط زيست فارس
ردیف نام نام خانوادگی پست سازمانی سمت فعلی
1 عطاء پورشیرزاد مدیر کل مدیر کل
2 نبی اله مرادی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
3 قاسم نهاوندی معاون محیط زیست انسانی معاون محیط زیست انسانی
4 هوشنگ علیپور معاون توسعه مدیریت و منابع معاون توسعه مدیریت و منابع
5 گل آفرین زارع رئیس اداره روابط عمومی و رسانه رئیس اداره روابط عمومی و رسانه
6 مجتبی شکرانه رییس اداره بازرسی و  مدیریت عملکرد رییس اداره بازرسی و  مدیریت عملکرد
7 محسن جوادی   رییس اداره حراست رییس اداره حراست
8 ایمان عدلو رییس اداره برنامه ریزی ، بودجه و فنآوری اطلاعات رییس اداره برنامه ریزی ، بودجه و فنآوری اطلاعات
9 مسعود بازیارمنصورخانی کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست سرپرست اداره یگان حفاظت
10 زهرا شفیعی سروستانی رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی
11 الهام پرندک رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی
12 مریم فتوت رییس اداره امور مالی   رییس اداره امور مالی
13 مجتبی یزدان پناه رییس اداره حقوقی   رئیس اداره حقوقی
14 محمدجواد دادراست رییس اداره ارزیابی زیست محیطی ،بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم رییس اداره ارزیابی زیست محیطی ،بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم
15 روح اله مشیری رییس اداره پایش و  امورآزمایشگاهها رییس اداره پایش و  امورآزمایشگاهها
16 مریم توسلی رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند
17 لیلا جولایی رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش ، موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیک رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش ، موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیک
18 سیاوش محمدی بیگدلی اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق
19 آقایار مرادی کهواده رییس اداره حفاظت و احیاء تالابها رییس اداره حفاظت و احیاء تالابها
20 مهدی محمدجانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوانات سرپرست اداره پارک ملی بمو
21 علی اکبر صفایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز سرپرست اداره پارک ملی قطرویه
22 سیدحسن طباطبایی میرک آبادی رئیس اداره پارک ملی بختگان        رئیس اداره پارک ملی بختگان
23 رضا شایان مهر معاون اداره پارک ملی بختگان معاون اداره پارک ملی بختگان
24 کامران اسلاملو کارشناس مسئول پایش محیط زیست سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شیراز
25 علی آذر معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز
26 علی اکبر صفایی رییس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز رییس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز
27 سیروس کریمی زاده معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز   معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز
28 جمال خداپرست رییس اداره حفاظت محیط زیست کازرون رییس اداره حفاظت محیط زیست کازرون
29 خدانظر انصاری رییس اداره حفاظت محیط زیست لارستان رییس اداره حفاظت محیط زیست لارستان
30 احمد رستگار محیط بان ( فرمانده ) سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فسا
31 محبوبه پولادچنگ معاون اداره حفاظت محیط زیست فسا   معاون اداره حفاظت محیط زیست فسا  
32 ذبیح اله محمدی شاه ذکریایی رییس اداره حفاظت محیط زیست استهبان رییس اداره حفاظت محیط زیست استهبان
33 علی بخش نجاتی   رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید   رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید
34 محسن حسن بیگی معاون اداره حفاظت محیط زیست اقلید  معاون اداره حفاظت محیط زیست اقلید 
35 مجید عباس نیا کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست     سرپرست  اداره حفاظت محیط زیست آباده
36 زهرا تصدیقی معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده    معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده
37 علی آسا کارشناس پایش محیط زیست سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بوانات
38 یوسف حسنی کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مرودشت
39 رسول احمدی آخورمه معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت   معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت
40 فضل اله هوشمندی رئیس اداره حفاظت محیط زیست سپیدان رئیس اداره حفاظت محیط زیست سپیدان
41 حجت اله عبدلی گشتاسب معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان
42 وحید شفیعیان رییس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی رییس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی
43 سیده زینب سجادی معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی   معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی
44 نصیب اله فتحی رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد
45 ساره علیپور معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد    معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد
46 محدثه همتی رییس اداره حفاظت محیط زیست جهرم رییس اداره حفاظت محیط زیست جهرم
47 محمدهادی وثوقی رییس اداره حفاظت محیط زیست داراب رییس اداره حفاظت محیط زیست داراب
48 محسن درستکار معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب
49 حمزه برومندفر محیط بان نگهبان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست لامرد
50 حسن ابراهیمی رییس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان رییس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان
51 حسن کریمی محیط بان فرمانده سرپرست  نمایندگی حفاظت محیط زیست گراش
52 لیلا نبی زاده رئیس  نمایندگی حفاظت محیط زیست خرامه رئیس  نمایندگی حفاظت محیط زیست خرامه
53 پژمان نامجو رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج
54 داریوش غلامی شیری رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید
55 رسول کرمی رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد
56 علی اکبر کشاورزی رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد سرپرست  نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند
57 علیرضا فرجی کارشناس زیستگاهها و امور مناطق سرپرست  نمایندگی حفاظت محیط زیست مهر
58 مهرزاد جهانپور رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین
59 عیسی مختاری اردکانی کارشناس فنی ومهندسی مسول نمایندگی حفاظت محیط زیست رستم
60 علیرضا محمدی فارسی محیط بان نگهبان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست زرین دشت
61 عباس قائدی رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست  سروستان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست  سروستان
61 سعید دهقانی مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست بیضا مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست بیضا
62 فریبرز شعبانی مطلق محیط بان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست خفر
63 محمدرضا میرسلیمانی مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست سرچهان مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست سرچهان
64 ابوالحسن کشاورز مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست زرقان مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست زرقان1
:.
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"