كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نام مدیران و تلفن آنها

حوزه مدیریت

نام                                             سمت                                                          شماره تماس                                                                                       تصویر

سعید محمودی                          مدیر کل                                                  62-32317761- 071

معاونت ها

نام                                             سمت                                                          شماره تماس                                                                                       تصویر

نبی اله مرادی                          معاون فنی                                                    32318115- 071

لیلا تاج گردون                    معاون نظارت و پایش                                        32317781 - 071

ساسان کفایی                   معاون توسعه مدیریت و منابع                         32317727 - 071

ادارات مستقل ستادی

نام                                             سمت                                                                       شماره تماس                                                                     تصویر

مجتبی شکرانه                          رییس  اداره یگان حفاظت                             داخلی 223               32317753  -  071

محسن جوادی                       رییس  اداره حراست                                                     32317771 - 071

اسماعیل امیری                 رییس اداره مدیریت عملکرد                                  32317776  -  071         

زهرا شفیعی سروستانی        رییس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی                          32317763 - 071

ایمان عدلو                           سرپرست اداره برنامه ریزی و منابع                            داخلی 216                        32137753  -    071

گل آفرین زارع                 رییس اداره پژوهش و فناوری                                                                  32317753-071

فاطمه دری                      سرپرست اداره روابط عمومی                                                   32317765 -071

ادارات شهرستانی 

نام شهرستان                                                  نام رییس                                              شماره تماس                                                                تصویر

اداره حفاظت محيط زيست شيراز       ابراهيم حيدري رودبالي                             2-36498480 - 071

اداره حفاظت محيط زيست آباده          حبيب رضايي                                         7-44332456- 071

اداره حفاظت محيط زيست اقليد       علي بخش نجاتي                                        44556778- 071

اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان      حسن ابراهيمي                                    43522140- 071

اداره حفاظت محيط زيست استهبان     علي اکبر صفايي                                      53220664- 071

اداره حفاظت محيط زيست بوانات        مهدي محمدجاني                                        44402290- 071

اداره حفاظت محيط زيست جهرم        محمدزمان سلطاني                                       54336580 - 071

اداره حفاظت محيط زيست داراب        محمد هادي وثوقي                                      53526050- 071

اداره حفاظت محيط زيست سپيدان       مسعودبازيارمنصورخاني                              36722600- 071

اداره حفاظت محيط زيست فسا                  بهنام محمدي                                             53331095- 071

اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد           هوشنگ علي پور                                    38722116- 071

اداره حفاظت محيط زيست کازرون        محمود جعفري                                              42235935- 071

اداره حفاظت محيط زيست لارستان     خدانظر انصاري                                                52248459- 071

اداره حفاظت محيط زيست لامرد         محمد علي سلمان پور                                   52721661 - 071

اداره حفاظت محيط زيست مرودشت         ابوالحسن کشاورز                                     43224701- 071

اداره حفاظت محيط زيست نورآباد ممسني    علي دشت رزمي                                   42523216 -071

اداره حفاظت محيط زيست نيريز                 جواد مهدي پور                                    53838080- 071

اداره پارک ملي بمو                                         علي آرندي                                    32602323 - 071

اداره پارک ملي قطرويه                                     احمدرستگار                                53853880 - 071

اداره پارک ملي بختگان                   سید حسن طباطبایی میرک آباد                  6-53893375 - 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  گراش            محمدرضا جمالي                                 52451070- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  خرامه              حسين طبخي                                   32722808- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  سروستان             علي اشرف خانه اي                    37843755 - 071              

نماينگي حفاظت محيط زيست  خنج                          پژمان نامجو                         52625399- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  زرين دشت    ذبيح اله محمدي شاه ذکريايي           53720671- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  فراشبند          سعيد دهقاني حجت اله               38752585- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  خرم بيد              داريوش غلامي شيري                 44454314- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  پاسارگاد           علي اکبر کشاورزي                 43567733- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  قيرو کارزين          مهرزاد جهان پور                   54525690- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  رستم                    وحيد شفيعيان                        42677611- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  مهر                 محمدحسن خيرانديش                   52823083- 071

1
:.
سال 1398  سال رونق توليد