1397/2/4 سه‌شنبه دیدار مدیر کل دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست با مدیر ان کل دیوان محاسبات و اداره کل بازرسی استان فارس

آقای دکتر وهاب زاده مدیر کل دفتربازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی  به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست ، امروز چهارم اردیبهشت با حضور در دیوان محاسبات  و اداره کل  بازرسی  استان فارس ،با آقایان  ساسان  مبینی دهکردی،مدیر کل دیوان و قاضی اکرمی مدیر کل بازرسی استان فارس دیدار وگفتگو نمود.در این نشست که با حضور دکتر محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس برگزار شد، دکتر محمودی تعامل دیوان محاسبات و اداره کل بازرسی استان  با مجموعه محیط زیست را خوب عنوان کرد و آقای مبینی دهکردی و قاضی اکرمی  را از علاقمندان محیط زیست  و دارای ارتباط دوسویه خوب  با  رعایت کلیه قوانین دانست . در ادامه جلسه دکتر وهاب زاده با بیان این نکته که در استان فارس، قوانین به خوبی اجرا ونظارت می شود ،حفظ محیط زیست برای نسل های فعلی و آیندگان  را  وظیفه ای  همگانی دانست.وی افزود: رعایت قانون نشانگر احترام گذاشتن به حقوق خود و  دیگران است. مدیر کل دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به بحران پیش روی کشور در حوزه منابع آبی، آب را بستر محیط زیست دانست که بایستی به عنوان منابع پایه زیستی ،توجه کافی ولازم  به آن صورت گیرد.                                                                                  

در ادامه آقای مبینی دهکردی، اظهار نمود حضور بازرسی در استان ها تأکید بر این  امرمهم  است .وی  با بیان علاقه خود به محیط زیست از بدو کودکی   و عجین بودن با طبیعت ،افزود : سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی ونظارتی دارای شأن بالاست که این موضوع همخوانی کار بین دو دستگاه را بیشتر نموده و عملکرد این سازمان در  دفاع از حقوق   محیط زیست و تعامل خوبی که با دستگاه نظارتی برقرار کرده اند،در خور تقدیر است.مدیر کل دیوان محاسبات استان فارس،حفظ محیط زیست را  لازمه توسعه پایدار دانست وبا اشاره به تعامل سطح عالی  مجموعه تحت مدیریت خود با محیط زیست استان ،رویکرد دیوان محاسبات استان را  ،تلاش برای  حفظ حقوق بین نسلی با حفظ محیط زیست و داشتن عملکرد خوب در این حوزه جهت پاسداشت انفال الهی دانست. همچنین دکتر وهاب زاده باابراز خرسندی از وضعیت عالی ارتباط متقابل بین دستگاههای نظارتی استان  ،تعامل خوب بین مجموعه محیط زیست فارس  و سایر دستگاهها  را از نقاط قوت برشمردند.وی با اشاره به اینکه اختیارات تامی از سوی سازمان محیط زیست به ادارات کل در استان ها تفویض گردیده ،خاطرنشان کرد، بسیاری  از تصمیمات در داخل استان قابل اتخاذ است.                                                                                                                 .

مدیر کل دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان این نکته که همکاری دوسویه  با دستگاههای نظارتی از سیاست های دفتر بازرسی سازمان متبوع می باشد ،افزود : مجموعه بازرسی سازمان در واقع همکار دیوان محاسبات  و بازرسی می باشد  وبا انجام  نظارت ،انجام امور به خوبی صورت می گیرد و بحمدلله با توجه به بازدید صورت گرفته ،دستگاه نظارتی استان همسو با حفظ محیط زیست کشور می باشد  که قابل تقدیر و ستایش است.                                      

 سپس آقای دکتر وهاب زاده به همراه دکتر محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در اداره کل بازرسی استان حضور یافته و مورد استقبال  قاضی اکرمی ،مدیر کل  بازرسی استان فارس قرار گرفتند. در این نشست صمیمی ،قاضی اکرمی  ضمن اظهار بیاناتی در خصوص اهمیت محیط زیست ، برخی اقدامات انجام شده توسط اداره کل  متبوع برای فرهنگ سازی جهت کاهش تولید پسماند را مطرح کرد که از جمله آن توزیع کیسه های نخی بین کارکنان بازرسی بوده است.اکرمی ،افزود : فرهنگ مصرف صحیح از منابع  می بایست همراه با توسعه پیشرفت می کرد که متأسفانه این مهم انجام نشده است.وی خاطرنشان کرد توسعه باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گیرد وبا انجام اقدامات فرهنگی، دیدگاه صحیحی نسبت به محیط زیست وحفاظت ازآن ایجاد شود.                                                                                                                                

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ