1397/9/15 پنجشنبه دريافت لوح زرين همايش بزرگداشت روز جهاني خاک در شيراز توسط محيط بان محيط زيست استان فارس در همايش بزرگداشت روز جهاني خاک در شيراز از محيط بان محيط زيست استان فارس به عنوان خادم خاک تقدير بعمل آمد.

دوشنبه 12 آذر در همايش بزرگداشت روز جهاني خاک، از افرادي که در زمينه حفاظت ازمنابع ملي و خصوصا خاک ،اقدامات پيگيرانه اي را انجام داده اند تقدير شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست استان فارس در اين همايش   از محيط بان علي داد دستان به دليل سالها تلاش بي شائبه در حفظ منابع طبيعي و محيط زيست به عنوان خادم خاک تجليل و لوح زرين اين همايش را دريافت نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ