کشف و ضبط سه قبضه سلاح و پنج قطعه کبک وحشی توسط مامورین یگان حفاظت پارک ملی بمو نیروهای یگان حفاظت پارک ملی بمو  در تاریخ 23/7/95 حین گشت و کنترل حاشیه پارک موفق به دستگیری سه نفر شکارچی غیرمجاز پرندگان وحشی و ضبط سه قبضه اسلحه ساچمه زنی مجاز و همچنین پنج قطعه کبک وحشی از ایشان گردیدند .
 
 
امتیاز دهی