برگزاری همزمان مراسم# پاکسازی و# درخت کاری در شهرستان مهر 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهر با همکاری دبستان پاسدار خوزی و شهرداری خوزی  و با همت انجمن پاکسازان طبیعت فارس و سبز اندیشان کلات سرخ زاگرس اقدام به برگزاری  همزمان مراسم# پاکسازی و# درخت کاری پارک شهدای خوشنام شهر خوزی شهرستان مهرنمود.
 
 
  : #از_خودمان_شروع
کنیم
 #بی_زباله
  
 
 

 
امتیاز دهی