اخبار زاگرس فارس
تصویب برنامه حفاظت وتوسعه پایدار در کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار  
"تصویب برنامه حفاظت وتوسعه پایدار در کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار"
در تاریخ 20/4/95 جلسه کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار گردید. در این جلسه، تشکیل و اجرایی نمودن کمیته و دبیرخانه استانی و کمیته مدیریتی حوزه آبخیز شهرستان مصوب گردید.
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر