اخبار زاگرس فارس
کارگاه نیمروزه آشنایی با مفاهیم تغییرات اقلیم و بازدید میدانی در مرودشت  
 
 
"کارگاه نیمروزه آشنایی با مفاهیم تغییرات اقلیم و بازدید میدانی در مرودشت"
کارگاه نیمروزه آشنایی با مفاهیم تغییرات اقلیم و بازدید میدانی در فرمانداری مرودشت برگزار گردید.
کارگاه آموزشی نیمروزه ای در تاریخ 23/4/95 با موضوع آشنایی با مفاهیم تغییرات اقلیم و بازدید میدانی توسط طرح زاگرس و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست مرودشت در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور مسئولین ادارات ذیربط برگزار شد.در این کارگاه در خصوص گرمایش جهانی و تاثیر آن بر تنوع زیستی زاگرس و راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم در زاگرس مرکزی و .... بحث و تبادل نظر شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر