ارتباط مستقیم با مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، روز یکشنبه 20 مهر ماه ساعت 10 الی 11

ارتباط مستقیم با مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، روز یکشنبه 20 مهر ماه ساعت 10 الی 11

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید