تسليت

تسليت

حادثه ناگوار از دست دادن خبرنگاران فقید حوزه محیط زیست درد بزرگی است که آتش به جان می زند. روانشان شاد و یادشان گرامی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»