کور کور سیاه، ارتفاعات کوه پهن، عكاس: فريد پروتا

کور کور سیاه، ارتفاعات کوه پهن، عكاس: فريد پروتا

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"