کور کور سیاه، ارتفاعات کوه پهن، عكاس: فريد پروتا

کور کور سیاه، ارتفاعات کوه پهن، عكاس: فريد پروتا

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"