اولین همایش ملی ظرفیت روستا در اقتصاد ملی

اولین همایش ملی ظرفیت روستا در اقتصاد ملی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"