اخبار برگزیده

نصب بنر قدردانی کارکنان اداره حفاظت محیط زیست  شهرستان کازرون از تلاش های خستگی ناپذیر کادر پزشکی در مقابله با ویروس کرونا ​​​​​​​#بیمارستان_ولیعصر_شهرستان_کازرون_در_استان_فارس

نصب بنر قدردانی کارکنان اداره حفاظت محیط زیست  شهرستان کازرون از تلاش های خستگی ناپذیر کادر پزشکی در مقابله با ویروس کرونا
#بیمارستان_ولیعصر_شهرستان_کازرون_در_استان_فارس

#در_خانه_بمانیم
#کرونا_را_شکست_می_دهیم

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد