اخبار برگزیده

برگزاری سومین جلسه کارگروه مديريت پسماند استان فارس

برگزاری سومین جلسه کارگروه مديريت پسماند استان فارس

سومين جلسه کارگروه مديريت پسماند استان در سال جاری، با حضور اعضاء کارگروه ، در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با حضور اعضا کارگروه برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در اين کارگروه مطابق دستور کار جلسه، موضوعات مهم در حوزه مديريت پسماندهای استان  بررسی و تصميمات لازم اتخاذ شد، 
و به منظور بهبود وضعيت مديريت پسماندهای عادی در استان و جلوگيری از گسترش آلودگی های محیط زیستی موضوع  ایجاد مراکز متمرکز بازیافت و تبدیل پسماند به کود و انرژی در دستور کار کارگروه استان قرار گرفت و مقرر شد به صورت پايلوت در شهرستان های آباده ، مرودشت و قيرو کارزين ، با مسئوليت دفتر شهری و شوراهای استانداری و همکاری دفتر روستايی استانداری و ساير ادارت مرتبط ، موضوع تجميع مراکز دفع پسماند شهری و روستايی توسط شهرداران مرکز هر شهرستان پیگیری و برنامه اجرایی ارائه شود. 
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس  با تاکید بر اهميت توجه ويژه به بی خطر سازی پسماندهای عفونی بيمارستان ها و مراکز درمانی پذيرای بيماران مبتلا به کوويد 19 بیان داشت: تمامی پسماندهای ايجاد شده قبل از انتقال به سايت دفن پسماند شهرداری ، حتما" بی خطر شود.
وی همچنین اذعان داشت: در سطح شهر شيراز از 38 بيمارستان فعال ، 2 بيمارستان از بيماران کرونايی مراقبت می نمايند . 5 آزمايشگاه تشخيص طبی ، يک نقاهتگاه و مراکز بهداشت شهرستان به عنوان مراکز 16 ساعته تشخيص کوويد 19  ،  امور مربوط به بيماران کرونايی را پيگيری می کنند.
  وی افزود: در بيمارستان های مذکور تمامی پسماندها عفونی محسوب شده و همين موضوع باعث افزايش حجم پسماندهای عفونی می شود که نسبت به افزايش دستگاه های بی خطر سازی در اين بيمارستان ها اقدام شده است. وي گفت در استان فارس71 بيمارستان مجهز به سيستم بی خطر ساز پسماندهای عفونی می باشند ، اداره کل حفاظت محيط زيست استان ، ضمن اعزام کارشناس جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز ، از آزمايشگاه های معتمد خود به طور مستمر گزارش خوداظهاری دستگاه های بی خطر ساز مراکز درمانی را دريافت می کند و در صورت عدم کارکرد مناسب دستگاه ها ، اخطاريه رفع آلودگی ابلاغ می گردد . 
همچنین با پيگيری بعمل آمده و همکاري های موثر دانشگاه علوم پزشکی شيراز ،  موضوع بی خطر سازی پسماندهای مراکز درمانی کوچک مانند مطب ها ، کلينيک ها ، آزمايشگاه ها در حال ساماندهی بوده و شرکت منتخب طی چند ماه آينده نسبت به استقرار دستگاه متمرکز بی خطر سازی پسماندهای عفونی و مديريت پسماندهای مراکز درمانی کوچک اقدام خواهد کرد . همچنين موضوع فوق در ساير شهرستان های استان نيز در دست پيگيری است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید