اخبار برگزیده

انتصاب سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست فارس

انتصاب سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست فارس

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از انتصاب سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل خبر داد.

از مورخ 25 آبان با حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس قاسم نهاوندی به عنوان سرپرست این معاونت منصوب شد.
وی از سال ۱۳۷۷ به عنوان کارشناس محیط زیست خدمت خود را در اداره کل حفاظت محیط زیست فارس آغاز کرده است.
قاسم نهاوندي دارای لیسانس مهندسی شیمی و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک بوده و تا کنون در طی دوران خدمت در کارنامه شغلی خود پست های متعدد از کارشناسی تا پست های مدیریتی را ثبت کرده است.
از جمله فعالیت های او می توان به، فعالیت به عنوان کارشناس آزمایشگاه و محیط انسانی اداره کل به مدت ۵ سال، رییس ادارات محیط زیست استهبان و مرودشت به مدت۵ سال، مسئول اداره پژوهش به  مدت ۳ سال، مسئول دفتر پیشخوان به مدت ۲  سال، کارشناس مسئول آزمایشگاه۲ سال، رییس اداره نظارت و پایش ۳ سال و رئیس آزمایشگاه ها نیز به مدت ۳ سال، اشاره کرد.

--

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید