اخبار استان

540 ساعت خدمت رایگان، حکم قاضی برای متخلفان ورود غیر مجاز به سایت گوزن زرد ارسنجان

540 ساعت خدمت رایگان، حکم قاضی برای متخلفان ورود غیر مجاز به سایت گوزن زرد ارسنجان

با صدور رای قاضی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان ارسنجان، به منظور حمایت از حیات وحش محیط زیست منطقه، دو نفر از متخلفان ورود غیر مجاز به سایت گوزن زرد ارسنجان به 540 ساعت انجام خدمات رایگان محکوم شدند.

با صدور رای قاضی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان ارسنجان، به منظور حمایت از حیات وحش محیط زیست منطقه، دو نفر از متخلفان ورود غیر مجاز به سایت گوزن زرد ارسنجان به 540 ساعت انجام خدمات رایگان محکوم شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس: متهمان در حال حاضر به صورت روزانه به مدت یک ساعت برای انجام امور خدماتی در واحد محیط زیست ارسنجان مشغول به کار می شوند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"