اطلاعیه

روند صدور مجوز تهیه عکس وفیلم در مناطق تحت مدیریت
روند صدور مجوز تهیه عکس وفیلم در مناطق تحت مدیریت

روند صدور مجوز تهیه عکس وفیلم در مناطق تحت مدیریت
روند صدور مجوز تهیه عکس وفیلم در مناطق تحت مدیریت

روند صدور مجوز تهیه عکس وفیلم در مناطق تحت مدیریت
روند صدور مجوز تهیه عکس وفیلم در مناطق تحت مدیریت
روند صدور مجوز تهیه عکس وفیلم در مناطق تحت مدیریت

* مدارک مورد نیاز:

1.تقاضای کتبی متقاضی ( مشتمل بر معرفی متقاضی ،معرفی پروژه، نام منطقه مورد نظر  ،زمان بازدید ،مدت زمان،توقف در منطقه ،تعداد افراد ، نوع وسیله نقلیه) به صورت مکتوب به اداره کل حفاظت محیط زیست استان

2.ارائه سناریو یا برنامه فیلم برداری یا عکاسی توسط متقاضی( شامل اهداف ، برنامه زمانی و مکانی مراجعات وطول اقامت در منطقه،تعداد افراد اکیپ و معرفی آنان ، تعداد خودروها)به منظور انجام بررسی های لازم توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان

3- بررسی صلاحیت حرفه ای متقاضیان عکاسی و تهیه فیلم (ارائه رزومه کاری و مدارک )

4.الزام ارائه معرفی نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت متقاضیان تهیه فیلم (مستندو یا سینمایی)

5-صدور مجوز پس از بررسی مفاد سناریو و داستان فیلم و مطابقت آن با اهداف سازمانی


ضمنا تصویرفرم تقاضای تهیه فیلم و عکس از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست فارس به پیوست همین اطلاعیه در دسترس می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید