اطلاعیه

فرخوان دومین جشنواره ایده ها و محصولات نوآور با تاکید بر جلب مشارکت مردم در حفاظت و احیای تالاب های کشور
فرخوان دومین جشنواره ایده ها و محصولات نوآور با تاکید بر جلب مشارکت مردم در حفاظت و احیای تالاب های کشور
فرخوان دومین جشنواره ایده ها و محصولات نوآور با تاکید بر جلب مشارکت مردم در حفاظت و احیای تالاب های کشور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید