اطلاعیه

اطلاعیه ی پانزدهمین مجمع مشورتی شبکه ابتکاری رشد سبز سئول (singg)
اطلاعیه ی پانزدهمین مجمع مشورتی شبکه ابتکاری رشد سبز سئول (singg)

1399/8/12 دوشنبه اطلاعیه ی پانزدهمین مجمع مشورتی شبکه ابتکاری رشد سبز سئول (singg)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»