اطلاعیه

فراخوان برگزاري جشنواره هنر و محيط زيست
فراخوان برگزاري جشنواره هنر و محيط زيست
فراخوان برگزاري جشنواره هنر و محيط زيست
به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست فارس، زهرا شفيعي سروستاني؛ رييس اداره آموزش و مشاركت مردمي گفت: هنر به عنوان مقوله ايي تاثيرگذار هميشه مد نظر بوده است. با توجه به جامعه در حال تغيير و سرعت پيشرفت تكنولوژي و از بين رفتن محيط زيست طبيعي و نقش طبيعت در ظواهر زندگي امروزي؛ اداره كل حفاظت محيط زيست فارس بر آن شده است تا با استفاده از هنر و خلاقيت هنرمندان راهكارهايي براي ترغيب و جلب مشاركت مردم براي حفاظت از طبيعت و بيان ابعاد مختلف تاثيرات واقعي آن در همه جنبه هاي زندگي بپردازد. هدف از برگزاري اين جشنواره شناسايي هنرمندان علاقمند به مقوله محيط زيست و توليد بسته هايي از تركيب آثار ارسال شده به جشنواره براي فرهنگ سازي و آموزش مي باشد.

شفیعی سروستانی افزود: در اين جشنواره تلاش شده است تا با ترغيب هنرمندان به بهره برداري از هنر براي عرصه حفاظت از محيط زيست گام هايي برداشته شود. اين جشنواره در چهار بخش، انميشن، طراحي و توليد عروسك دستكشي، طراحي پيكسل و طراحي لوگو؛ در دو سطح شركت كننده ويژه دانش آموزان دبيرستان و هنرمندان برگزار خواهد شد.

براي اطلاع بيشتر و شركت در اين جشنواره به فراخوان و پوستر پيوست مراجعه نماييد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید