اطلاعیه

 فراخوان واحد های صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی سبز سال 1400-99
فراخوان واحد های صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی سبز سال 1400-99
1400/8/30 یکشنبه فراخوان واحد های صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی سبز سال 1400-99 سازمان حفاظت محیط زیست، در نظر دارد؛ همچون سال های گذشته و به منظور تشویق و ترغیب صنایع و واحد هایی که اقدامات زیست محیطی مطلوب انجام داده و فاقد آلودگی هستند، به عنوان صنایع سبز انتخاب کند.

در همین راستا، پرسشنامه انتخاب واحد های صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی سبز سال 1400-99 به همراه دستورالعمل های مربوط، به صورت فایل الکترونیکی از تاریخ 1400/8/22 در سامانه جامع محیط زیست به آدرس: (https://iranemp.ir) بارگذاری شده و قابل دسترس می باشد. متقاضیان حداکثر تا تاریخ 1400/9/30 پس از مطالعه راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه واحد های صنعتی، معدنی و خدماتی به طور اختصاصی اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"