اطلاعیه

1401/12/20 شنبه حضور مدیر کل در دفتر سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) در روز سه شنبه تاریخ 1401/12/20
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"