اطلاعیه

تمدید مهلت ثبت نام واحد های مشمول فراخوان بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز
تمدید مهلت ثبت نام واحد های مشمول فراخوان بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز
1402/5/15 یکشنبه تمدید مهلت ثبت نام واحد های مشمول فراخوان بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اظهار داشت: مهلت ثبت نام واحد های مشمول فراخوان بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز تا 31 مرداد 1402 تمدید شد. به گزارش روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، قاسم نهاوندی درباره ی زمان بندی این همایش گفت: تمام واحد های صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی متقاضی، می توانند با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، تا تاریخ 31 مرداد 1402 از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی به آدرس https://iranemp.ir پرسشنامه محیط زیستی خود را تکمیل کنند.

نهاوندی خاطرنشان کرد: واحد هایی که اقدام های زیست محیطی مطلوب انجام داده و فاقد آلودگی هستند، دارای شرایط احراز واحد های صنعتی، تولیدی، معدنی وخدماتی سبز خواهند بود.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس بیان داشت: قرار است بیست و چهارمین همایش ملی تقدیر از واحد های صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی مهرماه سال جاری نیز این همایش، برگزار شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"